Koje je promjene donijelo pridruživanje Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu kreditnim institucijama, a koje nacionalnim sanacijskim tijelima odnosno Hrvatskoj narodnoj banci?

Objavljeno: 3.6.2020.

Pridruživanje Hrvatske jedinstvenom sanacijskom mehanizmu (Single Resolution Mechanism; SRM) nije donijelo značajnije promjene kreditnim institucijama sa sjedištem u Hrvatskoj. Naime, budući da je Hrvatska postala punopravna članica EU-a još 1. srpnja 2013., od toga se trenutka zakonodavstvo RH postupno i kontinuirano usklađuje sa zakonodavstvom EU-a. Pristupanje SRM-u bio je samo jedan od koraka na tom putu. Što se tiče sanacijskih ovlasti za kreditne institucije, Hrvatska je u trenutku pristupanja SRM-u bila u potpunosti usklađena sa svom relevantnom europskom regulativom na tom području.

Za većinu kreditnih institucija koje su dio grupe u EU-u, Jedinstveni sanacijski odbor (Single Resolution Board; SRB) je još u razdoblju prije pristupanja SRM-u izvršavao funkciju grupnog sanacijskog tijela, tako da su te kreditne institucije već bile upoznate s načinom rada SRB-a i njegovim najvažnijim procedurama i metodologijama rada. U tom smislu za njih svakako neće nastupiti neke značajnije promjene u dosadašnjem načinu rada.

Za kreditne institucije nad kojima SRB ne izvršava izravno sanacijske ovlasti, odnosno za koje je izravno odgovorna Hrvatska narodna banka (HNB) pristupanjem Hrvatske SRM-u također nije došlo do značajnih promjena na operativnoj razini. Uspostavljeni sustavi izvještavanja i komunikacija između HNB-a kao sanacijskog tijela i kreditnih institucija ostala je ista.

Nakon pristupanja Hrvatske SRM-u jedino se uloga HNB-a kao sanacijskog tijela djelomično promijenila. Najvažnija je izmjena svakako bila ta da su predstavnici HNB-a počeli izravno sudjelovati u radu i odlučivanju SRB-a. Naime, predstavnik HNB-a sudjeluje na plenarnim sjednicama SRB-a kao punopravni član uz predstavnike ostalih država članica sudionica, kao i na izvršnim sjednicama SRB-a u svim slučajevima navedenima u Uredbi (EU) 806/2014, odnosno kada se odlučuje o sanacijskim pitanjima povezanima s kreditnim institucijama sa sjedištem u Hrvatskoj.

Nakon pristupanja Hrvatske SRM-u uloga Hrvatske agencije za osiguranje depozita (HAOD) također se promijenila. HAOD je obvezan, kao i HNB i nacionalna sanacijska tijela u ostalim državama članicama, uskladiti sve važne odluke i metodologije sa SRB-om. Operativno, najvažnija promjena je ta da će HAOD nastaviti prikupljati godišnje doprinose od kreditnih institucija sa sjedištem u Hrvatskoj na isti način kao prije ulaska Hrvatske u SRM, ali od pristupanja Hrvatske SRM-u to čini u skladu s uputama SRB-a, a prikupljeni iznosi prebacuju se na račun Jedinstvenog fonda za sanaciju (Single Resolution Fund; SRF).