Koja je uloga zajedničkih nadzornih timova (<em>Joint Supervisory Teams; JSTs</em>)?

Koja je uloga zajedničkih nadzornih timova (Joint Supervisory Teams; JSTs)?

Objavljeno: 3.6.2020.

Zajednički nadzorni timovi (Joint Supervisory Teams; JSTs) jedan su od glavnih oblika suradnje između ESB-a i nacionalnih nadzornih tijela. Za svaku značajnu grupu banaka stvoren je tim koji čine zaposlenici odgovarajućih nacionalnih nadzornih tijela i zaposlenici ESB-a. Rad tima koordinira imenovani koordinator ESB-a uz pomoć nacionalnih potkoordinatora iz svakoga nacionalnog nadzornog tijela uključenog u nadzor.

Zajednički nadzorni timovi provode kontinuirani nadzor značajnih banaka. Njihovi su glavni zadaci provođenje nadzorne provjere i ocjene (Supervisory Review and Evaluation Process; SREP), predlaganje i provedba supervizorskog programa te suradnja s nacionalnim supervizorima.

Osim navedenog, zajednički nadzorni timovi zaduženi su za osiguravanje koordinacije s timovima za izravnu kontrolu gdje su u pravilu predmet nadzora pojedinačna područja rizika, sustavi unutarnjih kontrola i korporativno upravljanje.