Koja je uloga internih sanacijskih timova?

Koja je uloga internih sanacijskih timova?

Objavljeno: 3.6.2020. Ažurirano: 16.6.2023.

Organizacijski dijelovi Jedinstvenoga sanacijskog odbora (Single Resolution Board, SRB) koji se bave izradom sanacijskih planova za pojedine bankovne grupe za koje je SRB izravno odgovoran (Resolution Units) podijeljeni su na tzv. interne sanacijske timove (Internal Resolution Teams, IRT). U radu svakog IRT-a sudjeluju zaposlenici SRB-a i zaposlenici nacionalnih sanacijskih tijela država sudionica jedinstvenoga sanacijskog mehanizma (Single Resolution Mechanism, SRM) u kojima pojedina kreditna institucija odnosno članica grupe posluje. Osnovna zadaća IRT-a jest izrada sanacijskog plana za pojedinu kreditnu instituciju odnosno grupu kreditnih institucija za koju je SRB izravno odgovoran. Svaki IRT vodi koordinator, koji planira, koordinira i organizira aktivnosti članova IRT-a te radi na uspostavljanju komunikacije i osiguravanju suradnje između svih članova IRT-a. U svakom IRT-u koji se bavi sanacijskim planiranjem za neku bankovnu grupu koja posluje i na teritoriju Hrvatske sudjeluje i jedan predstavnik HNB-a.