Savjet HNB-a: izmijenjena odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

Objavljeno: 4.2.2015.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja, kao i o analizu financijske stabilnosti, te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti.

Izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji dopušta se domaćim investicijskim fondovima, i u odnosu s rezidentima, izdavati i otkupljivati udjele u devizama, što će omogućiti ravnopravan tržišni položaj hrvatskih i inozemnih investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj te će utjecati na smanjenje troškova vezanih za konverziju valuta koji su nastajali prilikom procesa kupnje i prodaje udjela. Nadalje, hrvatskim društvima za osiguranje omogućava se da isplaćuju štetu u devizama rezidentima-fizičkim osobama koje imaju dozvolu boravka u inozemstvu, a deviznu premiju osiguranja i isplata štete mogu dijeliti hrvatska društva za osiguranje kao nositelji i suugovaratelji u istom poslu osiguranja. Također, imajući u vidu poslove reeksporta, dopušta se mogućnost deviznog (bezgotovinskog) plaćanja po osnovi trgovanja robom između rezidenata i nerezidenata i u slučaju kada roba ne prelazi državnu granicu Republike Hrvatske. Pritom je i dalje na snazi ograničenje kod plaćanja robe u stranoj gotovini i čekovima koji glase na stranu valutu.

Na današnjoj sjednici Savjet HNB-a suglasio se s imenovanjem Ive Bilića za predsjednika, a Emira Deldaga za člana uprave KentBank d.d. Zagreb, kao i s imenovanjem Borisa Zadre za predsjednika, a Pere Bolotina i Nataše Jakić Felić za članove uprave Kreditne banke Zagreb d.d. Također, Savjet HNB-a dao je suglasnost da se Zvonku Agičiću produži mandat na mjestu predsjednika, a Dubravki Filipčić na mjestu članice uprave Tesla štedne banke d.d. Zagreb.

OTP banka Hrvatska d.d. Zadar dobila je odobrenje za pripajanje društva OTP Faktoring d.o.o. Zadar.