Izloženost sistemskim neravnotežama na umjerenoj razini

Objavljeno: 28.7.2023.

Rizici u financijskom sustavu Republike Hrvatske u prvoj polovini 2023. nisu se znatnije promijenili te je izloženost sistemskim neravnotežama ostala na umjerenoj razini, navodi se u novom broju HNB-ove publikacije Makroprudencijalna dijagnostika. Uz pooštrenu geopolitičku situaciju, osnovni rizici za financijsku stabilnost jesu usporavanje gospodarstva u Hrvatskoj i europodručju te ustrajna temeljna inflacija, koja bi iziskivala zadržavanje monetarne politike u restriktivnom području u dužem razdoblju. Rastu kamatnog rizika ponajprije su izloženi potrošači s dugoročnim kreditima s promjenjivom kamatnom stopom, što kratkoročno ublažavaju rasprostranjenost Nacionalne referentne stope (NRS) kao referentnog parametra i zakonsko ograničenje varijabilnih kamatnih stopa te aktivnosti koje potrošači sami poduzimaju kako bi se zaštitili. Tako su tijekom 2022. godine, kod otprilike petine stambenih kredita (5.500 kreditnih partija) s promjenjivom kamatnom stopom vezanom uz Euribor te samo manjeg broja kredita vezanih uz ostale parametre, potrošači prihvatili ponude banaka da fiksiraju kamatnu stopu na kredit, ili samostalno zatražili fiksiranje kamatnih stopa.

Cijene stambenih nekretnina nastavile su rasti, dok se broj transakcija smanjio, što uz pogoršanje uvjeta financiranja može potaknuti preokret ciklusa na tržištu stambenih nekretnina, posebice ako gospodarska aktivnost znatnije oslabi. Iako bi takav nepovoljan scenarij mogao povećati kreditni rizik i smanjiti vrijednost instrumenata osiguranja u bilancama banaka, bankarski se sustav ocjenjuje otpornim na takve rizike zahvaljujući visokoj kapitaliziranosti i likvidnosti te rastu profitabilnosti. Imajući na umu povišene cikličke rizike, ponajviše u obliku snažnog rasta bankovnih kredita nefinancijskom privatnom sektoru te rasta cijena stambenih nekretnina, HNB je treći put u nepunih godinu i pol dana podigao stopu protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala, čime pridonosi jačanju otpornosti banaka.