Izlaganje guvernera Vujčića na OMFIF Global Public Investor seminaru

Objavljeno: 26.3.2024.

Guverner Boris Vujčić održao je izlaganje "Disinflation and Markets in the Euro-area: Where Do We Stand?" 26. ožujka 2024. u Londonu