Izlaganje guvernera Borisa Vujčića na sastanku s Observatory Group

Objavljeno: 3.10.2023.

Guverner Boris Vujčić održao je 3. listopada 2023. u Londonu izlaganje sastanku s Observatory Group