Izlaganje guvernera Borisa Vujčića na konferenciji Hrvatske udruge korporativnih rizničara

Objavljeno: 26.9.2022.

Boris Vujčić sudjelovao je 26. rujna 2022. na 17. konferenciji Hrvatske udruge korporativnih rizničara