Izazovi monetarne politike u Srednjoj i Istočnoj Europi

Objavljeno: 27.2.2018.
Izazovi monetarne politike u Srednjoj i Istočnoj Europi

Hrvatska narodna banka bila je od 25. do 27. veljače o.g. domaćin redovitog godišnjeg sastanka Radne grupe za monetarnu politiku u Srednjoj i Istočnoj Europi Banke za međunarodne namire (Bank for International Settlements, BIS). U radu ovog  skupa sudjelovali su, uz predstavnike organizatora – BIS-a i HNB-a – predstavnici Europske središnje banke i središnjih banaka Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke, Estonije, Finske, Italije, Letonije, Madžarske, Makedonije, Njemačke, Poljske, Rumunjske, Slovenije i Srbije.

Na sastanku se raspravljalo o ekonomskom rastu u Srednjoj i Istočnoj Europi, njegovim glavnim odrednicama te održivosti rasta u srednjem i dugom roku. Razmotreni su i rizici, kako na globalnoj tako i na regionalnoj razini, te njihov učinak na očekivanja glede gospodarskog rasta i stabilnosti cijena. Bilo je riječi i o strukturnim reformama koje bi mogle potaknuti potencijalni rast. U okviru financijske stabilnosti regije razgovaralo se o rizicima rasta cijena nekretnina, zaduženosti privatnog sektora, učinku mogućeg rasta kamatnih stopa te kreditnoj aktivnosti domaćih banaka i uspješnosti njihova poslovanja.

Sudionici su iznijeli svoje viđenje kretanja na tržištima rada, uključujući zaposlenost, nezaposlenost, dinamiku plaća i produktivnost, uz poseban osvrt na nezaposlenost mladih i dinamiku migracija radnika te njihove učinke na tržišta rada u zemljama regije.

Tema rasprave bila je i uspješnost monetarnih politika koje središnje banke regije vode s obzirom na izazove s kojima se susreću. U tom kontekstu razmijenjena su iskustva s mjerama koje te središnje banke poduzimaju kako bi odgovorile na inflacijske i tečajne pritiske, a razmotrena je i adekvatnost razine međunarodnih pričuva u aktualnim okolnostima. Bilo je riječi i o učincima visokog stupnja euroizacije u pojedinim zemljama, posebice  njezinom učinku na monetarni transmisijski mehanizam. Usto, iznesena su viđenja troškova i koristi pridruživanja Europskom tečajnom mehanizmu (ERM II).