Inovacije treba promicati, ali i voditi računa o rizicima koje nose

Objavljeno: 28.11.2019.
Inovacije treba promicati, ali i voditi računa o rizicima koje nose

Iako se uobičajeno smatra da fintech može unaprijediti financijsku uključenost, postoji rizik da upravo fintech dovede do veće financijske isključenosti, osobito u zemljama s niskim udjelom stanovništva koje se služi internetom, rekla je zamjenica guvernera Sandra Švaljek na skupu 17+1 CEEC-China High Level Fintech Forum održanom 27. studenoga 2019. u Vilniusu u organizaciji središnje banke Litve.

Osobito zbog osoba starije dobi, ali i ostalih građana koji nisu skloni upotrebi novih tehnologija, zadatak regulatora je, stoga, podizati razinu financijske pismenosti, i posebno digitalne financijske pismenosti, kako bi ublažili rizik njihove isključenosti iz mogućnosti upotrebe novih tehnoloških rješenja. Kao dodatne rizike povezane s fintechom naglasila je rizike koji proizlaze iz nedovoljnog razumijevanja proizvoda fintech tvrtki od strane regulatora. Središnje banke, pa tako i Hrvatska narodna banka, ističu svoju opredijeljenost da promiču inovacije, istodobno vodeći računa o rizicima koje one nose. No, ako ne razumiju u potpunosti prirodu fintech proizvoda, središnje ih banke ne mogu kvalitetno nadzirati. Stoga središnje banke moraju stalno povećavati kompetencije, i u svoje timove uključivati IT stručnjake kao i stručnjake koji ujedinjuju znanja iz područja novih tehnologija i supervizije banaka. Zemlje s velikim odljevom IT stručnjaka u druge zemlje EU-a suočene su sa znatnim izazovom u tom smislu.

Zamjenica guvernera Švaljek sudjelovala je u okruglom stolu na kojem se raspravljalo o potrebi postizanja odgovarajuće ravnoteže između inovacija koje se događaju u financijskom sektoru i upravljanja rizicima koji proizlaze iz digitalne transformacije. Glede tih rizika, govorilo se o digitalnoj podjeli zbog nedovoljne financijske i tehnološke pismenosti u pojedinim segmentima društva, fragmentaciji tehničkih standarda koji sprječavaju širenje brzih, sigurnih i učinkovitih globalnih financijskih usluga, prijevarama, postupcima vezanima uz sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, složenoj zaštiti potrošača u svijetu usluga bez granica, pitanjima kibernetičke sigurnosti te kršenju prava intelektualnog vlasništva.

Sudionici foruma razgovarali su i o mogućnostima poboljšanja suradnje između Kine i zemalja Srednje i Istočne Europe u fintech sektoru te o doprinosu fintecha gospodarskom razvoju i trgovini.