Imenovan privremeni upravitelj u Croatia banci

Objavljeno: 23.2.1999.

Savjet Hrvatske narodne banke odlučio je u utorak, na sjednici održanoj pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba, imenovati privremenog upravitelja u Croatia banku d.d. Zagreb, da bi se osigurala kontrola nad namjenskom uporabom posebnog kredita za likvidnost što ga je središnja banka odlučila odobriti toj banci i omogućila što brža stabilizacija poslovanja Croatia banke. Za privremenog upravitelja Croatia banke imenovan je izvršni direktor HNB za centralnobankarske operacije Adolf Matejka, koji će već u srijedu preuzeti ovlasti njene dosadašnje Uprave i Nadzornog odbora.

Štedni ulozi građana i ostali depoziti u već desetak dana blokiranoj Croatia banci ostat će zamrznuti još samo nekoliko dana, dok se ne obavi potrebni administrativni postupak, a od ponedjeljka, 1.ožujka, sve bančine poslovnice nastavljaju s redovnim poslovanjem. To znači da će tada i štediše moći opet slobodno raspolagati svojim ušteđevinama. Savjet HNB apelira na deponente da se suzdrže od navale na bančine šaltere čim budu otvoreni, jer će se moći i u sljedećim danima i tjednima uvjeriti da im je njihov novac dostupan prema potrebama, odnosno ranije ugovorenim uvjetima. Time bi olakšali stabilizaciju prilika u banci koja je, prema svim dosad raspoloživim saznanjima, zapala u ozbiljne probleme s nelikvidnošću, ali nije i nesolventna.

Upravo zbog te okolnosti, Savjet HNB smatra da Croatia banci treba pomoći u prevladavanju nastalih teškoća i ovakvim kreditom središnje banke. No, kako se radi o visokom iznosu kredita za likvidnost, a imajući u vidu da su bančinim problemima i narušavanju povjerenja njenih ulagača, po svemu sudeći, u bitnoj mjeri pridonijela neslaganja, podjele i sukobi unutar dosadašnje Uprave i Nadzornog odbora banke, Savjet HNB smatra da ni uz ovakvu pomoć središnje banke isti ljudi ne bi mogli, osobito ne u prihvatljivom roku i bez nastanka veće štete, stabilizirati Croatia banku.

Stoga je imenovan privremeni upravitelj, na rok od najviše šest mjeseci, te upućena inspekcijska kontrola u banku, kako bi se u što kraćem roku otkrile slabe točke, propusti i promašaji u dosadašnjem načinu upravljanja bankom i povjerenim joj sredstvima. To je i preduvjet zdravijeg i opreznijeg budućeg poslovanja, u kojemu treba voditi dovoljno računa i o solventnosti i o likvidnosti banke. Samo tako štediše i ostali deponenti banke moći će uvijek, i bez posebne pomoći središnje banke, raspolagati svojim novcem prema ugovorenim uvjetima.

Croatia banka je osnovana krajem 1989. u Zagrebu, a sada ima i dvadesetak poslovnica širom Hrvatske. Po jamstvenom kapitalu i aktivi nalazi se oko 11. mjesta među hrvatskim bankama. Građani u toj banci imaju blizu 850 milijuna kuna vrijedne štedne uloge.