I4.0 poduzeća – potencijal za razvoj gospodarstva

Objavljeno: 25.3.2021.

U sklopu 37. Ekonomske radionice HNB-a održane 25. ožujka predstavljen je istraživački rad "Procjena spremnosti hrvatskih poduzeća na uvođenje tehnologija I4.0" Rajke Hrbić, više stručne suradnice u Direkciji kontrolinga, i Tomislava Grebenara, savjetnika u Direkciji za financijsku stabilnost.

U ovom istraživanju analizirano je 7147 hrvatskih poslovnih subjekata iz različitih djelatnosti kako bi se napravila procjena mogućnosti i spremnosti hrvatskih poduzeća za jačanje tehnološko-inovativnog potencijala te analiza prednosti, ograničenja i rizika koje donosi znatan tehnološki skok. Polazna točka bila je prepoznavanje poduzeća koja potencijalno rabe tehnologiju I4.0, na temelju sličnosti njihovih pokazatelja s pokazateljima 58 poduzeća iz uzorka nedvojbeno identificiranih korisnika i proizvođača tehnologije I4.0. U tu je svrhu razvijen i primijenjen model strojnog učenja pomoću algoritma eXtreme Gradient Boosting, što dosad nije bilo korišteno u sličnim  istraživanjima.

Pokazalo se da su glavni razlikovni elementi između I4.0 tradicionalnih poduzeća najizraženiji kao osjetno bolje poslovne performanse u pokazateljima investiranja, troškovne efikasnosti, tehničke opremljenosti i tržišne konkurentnosti. Rizičnost I4.0 poduzeća znatno je niža od rizičnosti tradicionalnih poduzeća. U istraživanju je identificirano 141 poduzeće (1,97% analiziranih subjekata) s potencijalom za I4.0, što čini oko 27% aktive analiziranog uzorka te oko 26% poslovnih prihoda. Autori su naveli da ulaganje u razvoj otvara hrvatskim I4.0 poduzećima nova tržišta, podiže razinu znanja te u dugom roku osigurava bolju profitabilnost, učinkovitost i stabilnost poslovanja od tradicionalnih poduzeća. To ih čini i manje rizičnima te stabilnijima od tradicionalnih poduzeća, što je također u radu empirijski dokazano.

Rad je objavljen kao Istraživanje HNB-a.