Hrvatski indeks sistemskog stresa (HISS)

Objavljeno: 10.3.2021.
Publikacija Istraživanja
Broj I-61
Autor Ervin Duraković
Datum Ožujak 2021.
JEL E44, E50, G01, G10, G20
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

sistemski stres, financijski stres, teorija portfelja, sistemski rizici, financijska tržišta, TVAR model, sistemski šokovi

Kako bi se prepoznale epizode sistemskog stresa u Republici Hrvatskoj, u radu je konstruiran hrvatski indeks sistemskog stresa (HISS), kompozitni pokazatelj koji primjenom moderne teorije portfelja dnevne pokazatelje financijskog stresa na pojedinim tržištima sintetizira u jedinstven pokazatelj. Na ovaj su način prvi put na sveobuhvatan način i na dnevnoj razini kvantificirani događaji na domaćim financijskim tržištima, pri čemu je uzeta u obzir visoka koreliranost tržišta u razdobljima nepovoljnih događaja. Ovakav metodološki pristup ključan je doprinos ovog rada literaturi na temu sistemskih rizika s obzirom na to da se poremećaji sistemskoga karaktera prelijevaju i propagiraju na više tržišta istodobno uz moguće posljedice na makroekonomsko okružje. Konstruirani pokazatelj identificira tri važnije krizne epizode u Hrvatskoj koje su sistemskoga karaktera: recesiju potkraj devedesetih godina, početak globalne financijske krize 2008. godine te krizu održivosti državnog duga i solventnosti banaka u rubnim zemljama europodručja 2011. i 2012. godine. Robusnost rezultata potvrđena je primjenom nekoliko različitih metodoloških pristupa, a kvantifikacija utjecaja takvih sistemskih šokova na gospodarstvo procijenjena je TVAR modelom, čiji rezultati upućuju na nelinearnu vezu između financijskog sektora i makroekonomske dinamike te definiraju vrijednost indeksa iznad koje šokovi mogu imati znatan utjecaj na gospodarsku aktivnost. Konstruirani indeks mogao bi se primijeniti na širokom polju empirijskih istraživanja, no njegov najveći doprinos zasigurno je na području ocjene makroprudencijalne politike te praćenja procesa neravnoteža u sustavu oblikovanja pravodobne i primjerene politike stabilizicaje.