Učinkovitost makroprudencijalnih politika u zemljama Srednje i Istočne Europe

Objavljeno: 1.6.2017.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 48
Autor Mirna Dumičić
Datum Travanj 2017.
JEL E58, E61, F55
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

makroprudencijalna politika, financijska stabilnost, kreditni rast, sistemski rizik, zemlje SIE-a

U ovom su radu javno dostupni podaci o provedbi makroprudencijalne politike u zemljama Srednje i Istočne Europe prošireni podacima prikupljenima izravno od središnjih banaka te je provedena ekonometrijska analiza učinkovitosti tih politika u smanjenju rizika za financijsku stabilnost povezanih s prekomjernim kreditnim rastom u razdoblju prije globalne financijske krize. Rezultati modela pokazuju da su mjere makroprudencijalne politike bile učinkovitije u usporavanju rasta kredita stanovništvu nego rasta kredita sektoru nefinancijskih poduzeća, ponajviše zbog toga što su nefinancijskim poduzećima osim kredita domaćih banaka bili dostupni i krediti nebankovnih financijskih institucija te prekogranični krediti.