Odgođeni oporavak kreditne aktivnosti u Hrvatskoj: uzrokovan ponudom ili potražnjom?

Objavljeno: 28.2.2017.
Publikacija Istraživanja
Broj I - 47
Autori Mirna Dumičić i Igor Ljubaj
Datum Veljača 2017.
JEL E44, G21, G28
ISSN 1334-0077

Ključne riječi

ponuda kredita, potražnja za kreditima, stanovništvo, poduzeća, Hrvatska, regresijski okvir s promjenom režima

Kako bi se unaprijedilo razumijevanje dinamike kreditnog ciklusa u Hrvatskoj, u ovom se radu analizira kretanje ponude i potražnje kredita za poduzeća i stanovništvo u Hrvatskoj i utvrđuju njihove odrednice na temelju regresijskog okvira s promjenom režima. Rezultati se zatim uspoređuju s rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka. Provedena analiza pokazuje da i na strani ponude i na strani potražnje postoje čimbenici koji ograničavaju mogućnost intenziviranja kreditne aktivnosti stanovništva i poduzeća. Ipak, čini se da ograničena potražnja znatnije usporava kreditnu aktivnost, na što uvelike utječe nepovoljno domaće makroekonomsko okružje, a posebice kretanje BDP-a. Stoga se može zaključiti da izostanak oporavka kreditne aktivnosti nije neobičan, ali i da monetarna politika može potaknuti kreditiranje samo u ograničenoj mjeri.