Hrvatski kraljevski grad Knin

Objavljeno: 8.9.1995.

 

U povodu oslobođenja dijelova sjeverne Dalmacije, Like, Korduna i Banovine te posebice hrvatskoga kraljevskoga grada Knin vojno-redarstvenom operacijom "Oluja" (kolovoz 1995.) Hrvatska narodna banka izdala je zlatni dukat.

U nastavku dajemo pregled izdanih količina i načina pakiranja.

Puštanje u prodaju 9. listopada 1995.
Nominala 1 dukat
Kakvoća izradbe kovnički sjaj
Čistoća/000 986
Masa (g) 3,50 
Promjer (mm) 20 
Izdana količina (kom.) 3.000 

 

Odluka o izdavanju dukata "Hrvatski kraljevski grad Knin" objavljena je u "Narodnim novinama", br. 64/1995., 34/2010., 120/2010., 128/2012. i 109/2017.

Autor je dukata akademski kipar Damir Mataušić.

Navedeno izdanje izradila je Hrvatska kovnica novca.