Hrvatska narodna banka preuzet će izračun i objavu Nacionalne referentne stope (NRS)

Objavljeno: 13.1.2020.

Nacionalna referentna stopa prosječnog troška financiranja hrvatskoga bankarskog sektora (NRS) jedna je od referentnih kamatnih stopa koje se u Republici Hrvatskoj koriste u financijskim proizvodima i ugovorima, uključujući i ugovore o kreditu s potrošačima. Istekom razdoblja predviđenog u prijelaznim odredbama Uredbe (EU) br. 2016/1011, preduvjet za daljnje korištenje NRS-a od 1. siječnja 2020. jest njegovo usklađivanje s navedenom Uredbom.

Zakonom o potrošačkom kreditiranju propisuje se da kreditne institucije kod kredita s promjenjivom kamatnom stopom definiraju parametar koji prate u kontekstu donošenja odluke o njezinoj korekciji, a on mora biti jasan i poznat potrošačima. Kreditne institucije mogu izabrati jedan od parametara koji su propisani Zakonom o potrošačkom kreditiranju – referentne kamatne stope (EURIBOR, LIBOR), NRS, prinos na trezorske zapise Ministarstva financija i prosječne kamatne stope na depozite građana u danoj valuti. Nacionalna referentna stopa jedna je od značajnijih referentnih kamatnih stopa u Republici Hrvatskoj koju je izračunavala i objavljivala Hrvatska udruga banaka (HUB). Udio kredita odobrenih uz NRS u ukupnim kreditima s promjenjivom kamatnom stopom u rujnu 2019. iznosio je 29% (odnosno 46 mlrd. kuna odobrenih kredita kreditnih institucija uz promjenjivu kamatnu stopu).

Spomenutom se Uredbom propisuje regulatorni okvir za izračun referentnih vrijednosti koje se koriste na financijskim tržištima kako bi se osigurala njihova ispravnost i točnost. Zbog važnosti NRS-a za domaće financijsko tržište te osiguranja kontinuiteta i neovisnosti njegova izračuna i objave, a u svjetlu činjenice da Hrvatska udruga banaka u ovom trenutku ne ispunjava kriterije kojima moraju udovoljavati administratori referentnih vrijednosti, HUB će objaviti zadnji izračun NRS-a koji će se odnositi na četvrto tromjesečje 2019., u skladu s kalendarom objave, u veljači 2020. godine. NRS za prvo tromjesečje 2020. izračunat će i objaviti HNB, a to će činiti i nadalje.

Izračunate će stope HNB prvi put objaviti u svibnju 2020. u skladu s utvrđenim kalendarom objave. Također će na svojim mrežnim stranicama objaviti i metodologiju za izračun NRS-a. Nova uloga HNB-a u izračunu NRS-a i korištenje podataka koje banke i štedne banke dostavljaju HNB-u u sklopu redovnog izvješćivanja podrobnije su razrađeni Nacrtom prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama koji je prošao javnu raspravu.