Hrvatska narodna banka postala jedini vlasnik Hrvatskoga novčarskog zavoda d.o.o.

Objavljeno: 8.7.2020.

Hrvatska narodna banka (HNB) 1. srpnja 2020. postala je vlasnikom svih udjela Hrvatskoga novčarskog zavoda d.o.o. (HNZ). HNZ nastavlja s proizvodnim programom kovanja novca.

HNB i Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o. (AKD) 1993. godine osnovali su HNZ. Od samog osnivanja AKD je u vlasništvu 57,4%, a HNB 42,6% udjela društva. Pritom HNZ gotovo cjelokupni prihod ostvaruje iz dvaju proizvodnih programa: kovanja novca i proizvodnje registarskih pločica za cestovna vozila. Tijekom 2018., zajedničkom odlukom, AKD i HNB započeli su proces podjele društva, s ciljem razdvajanja proizvodnih programa registarskih pločica i kovanja novca. U tom procesu, a u skladu s njihovim osnovnim djelatnostima i time određenim poslovnim interesima, HNB uspostavlja punu kontrolu nad kovanjem novca odnosno AKD nad proizvodnjom registarskih pločica.

Pravno se takvo razdvajanje provelo kroz statusnu promjenu predviđenu Zakonom o trgovačkim društvima, pod nazivom podjela s preuzimanjem društva kapitala. Ta statusna promjena pretpostavlja izdvajanje proizvodnog programa (poslovne cjeline) registarskih pločica iz HNZ-a (kao društva koje se dijeli) i preuzimanje od strane AKD-a (kao društva preuzimatelja). Proizvodni program (poslovna cjelina) kovanja novca ostaje u HNZ-u, pri čemu HNB postaje vlasnikom 100% udjela HNZ-a koji ne prestaje, odnosno nastavlja poslovati.

U sklopu procesa podjele s preuzimanjem napravljene su procjena vrijednosti društva i pripadajuća bilanca podjele. Ti su dokumenti poslužili kao temelj za realizaciju cijelog projekta.

S obzirom na utvrđenu vrijednost društva, tj. vrijednost njegovih poslovnih udjela, kao i na utvrđenu vrijednost imovine i obveza koje se dijele, te zbog utvrđene razlike u vrijednosti postojećih poslovnih udjela i poslovnih udjela i imovine koji se preuzimaju, HNB će AKD-u, kao društvu preuzimatelju, isplatiti naknadu u iznosu od 15.271.000 HRK (petnaest milijuna dvjesto sedamdeset jednu tisuću kuna).

Provedba upisa podjele u sudski registar kao i sve pravne posljedice podjele stupile su na snagu 1. srpnja 2020. godine.