HNB proveo prvo nadzorno testiranje otpornosti na stres za manje značajne kreditne institucije

Objavljeno: 6.11.2023.

Hrvatska narodna banka je u 2023. godini provela prvo nadzorno testiranje otpornosti na stres za manje značajne kreditne institucije, odnosno grupe kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj. U testiranju otpornosti na stres primijenjena je metodologija Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) koja je dodatno pojednostavljena kako bi se odrazili priroda, vrsta i složenost poslova manje značajnih kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

Rezultati provedenog prvog nadzornog testiranja otpornosti na stres pokazuju da su manje značajne kreditne institucije otporne na hipotetske nepovoljne gospodarske uvjete zbog visoke početne kapitalizacije. Stopa adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala kreditnih institucija koje su sudjelovale u nadzornom testiranju na agregiranoj razini na 31. prosinca 2022. iznosila je 17,07%. U osnovnom scenariju projekcije za trogodišnji horizont vježbe rezultiraju povećanjem stope adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala na 19,68% (za 2,61 postotnih bodova) dok u nepovoljnom scenariju dolazi do pada stope adekvatnosti redovnog osnovnog kapitala na 14,54% (za 2,53 postotnih bodova). Sukladno tome, može se zaključiti kako manje značajne kreditne institucije trenutno imaju odgovarajuću razinu kapitala koja omogućuje apsorbiranje čak i snažnih negativnih šokova.