HNB olakšao bankama korištenje oslobođenih deviza

Objavljeno: 20.2.2009.

Današnjom odlukom guvernera Hrvatske narodne banke povećana je najveća dopuštena otvorena devizna pozicija banaka sa dosadašnjih 20 posto na 30 posto jamstvenog kapitala.

Na taj način bankama se olakšava raspolaganje deviznim sredstvima koja su oslobođena smanjivanjem stope minimalno potrebnih deviznih potraživanja banaka s 25 na 20 posto. Kao što je već objavljeno, radi se o približno 1,25 milijardi eura, koje su banke dosad morale držati u nekom obliku likvidne devizne pričuve.

Ove odluke središnje banke trebale bi pridonijeti očuvanju stabilnosti tečaja i smirivanju deprecijacijskih pritisaka na deviznom tržištu.