HNB je na webu i mobilnoj aplikaciji mHNB objavio informativnu listu ponude banaka za depozite potrošača

Objavljeno: 26.10.2023.
HNB je na webu i mobilnoj aplikaciji mHNB objavio informativnu listu ponude banaka za depozite potrošača

Hrvatska narodna banka na svojoj internetskoj stranici započela je s objavom informativne liste ponude banaka za depozite potrošača. Lista sadržava osnovne informacije o nenamjenskoj štednji kojom se potrošači najčešće koriste te omogućuje usporedbu ponude svih kreditnih institucija, uključujući i visine kamatnih stopa. Objavljeni podaci obuhvaćaju aktualnu ponudu nenamjenske štednje u eurima, američkim dolarima i švicarskim francima. Na temelju podataka koji će redovito pristizati od banaka, ova će lista biti ažurirana.

Kamatne stope odnose se na iznos štednje u visini 1.000,00 EUR za štednju u eurima, 1.000,00 USD za štednju u američkim dolarima, odnosno 1.000,00 CHF za štednju u švicarskim francima. Kreditne institucije koje prema odabranim kriterijima nisu navedene u određenom prikazu ponude (određene prema vrsti štednje/depozita, valuti, vrsti kamatne stope i roku dospijeća) trenutno nemaju ponudu za potrošače s takvim obilježjima. Ponudu štednje/depozita za potrošače kod tih banaka može se provjeriti odabirom drugih kriterija dostupnih u padajućim izbornicima Informativne liste, koja se izrađuje na osnovi podataka za koje odgovaraju i koje Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju kreditne institucije.

Informativna lista ponude za depozite, uz listu ponude kredita potrošačima te usporedbu naknada za najčešće korištene platne usluge, daje više osnovnih informacija potrošačima koje im mogu pomoći u istraživanju ponude banaka te suziti izbor i olakšati donošenje financijskih odluka.

Informativna lista ponude banaka za depozite potrošača dostupna je i na mobilnoj aplikaciji mHNB.