HNB izdao novu kovanicu od 25 kuna "350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019."

Objavljeno: 4.11.2019.
HNB izdao novu kovanicu od 25 kuna

U povodu obilježavanja 350. obljetnice osnivanja Sveučilišta u Zagrebu Hrvatska narodna banka pustila je 4. studenoga ove godine u optjecaj novi prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna. Autor je idejnoga i likovnog rješenja novoga prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna akademski kipar Damir Mataušić, a otkovan je u Hrvatskom novčarskom zavodu. Prigodni optjecajni kovani novac izdan je u količini od 20.000 komada.

Izgled te zaštitna obilježja prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna utvrđeni su Odlukom o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019.".

Zainteresirani građani novu kovanicu od 25 kuna mogu nabaviti od 4. studenoga 2019., a o narudžbi i kupnji više možete saznati na sljedećoj poveznici: Narudžba i kupnja.

Pretraživanje novosti