HNB izdao nove numizmatičke komplete u povodu Dana neovisnosti

Objavljeno: 25.6.2021.

Hrvatska narodna banka izdala je numizmatičke komplete prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca nominalnih vrijednosti od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe s motivima devet apoena optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske i godinom kovanja "2021." u povodu Dana neovisnosti Republike Hrvatske, 25. lipnja 2021.

Autor idejnog i likovnog rješenja prigodnoga kovanog novca uloženog u numizmatičke komplete jest akademski kipar Kuzma Kovačić, a kovani novac otkovan je u Hrvatskom novčarskom zavodu. Zlatni numizmatički komplet izdaje se u količini ne većoj od 30 komada, a srebrni numizmatički komplet u količini ne većoj od 300 komada.

Prodaju navedenih numizmatičkih kompleta obavljat će Hrvatski novčarski zavod d.o.o., a očekuje se inicijalna prodajna cijena za zlatni numizmatički komplet od oko 80.000,00 kuna (bez uračunatog PDV-a), a za srebrni od oko 4.000,00 kuna (bez uračunatog PDV-a). Konačna prodajna cijena ovisit će o kretanju cijena zlata i srebra na otvorenom tržištu.

Zainteresirani građani numizmatičke komplete mogu nabaviti od 25. lipnja 2021., a o narudžbi i kupnji više možete saznati na stranicama Hrvatskog novčarskog zavoda.

Opis numizmatičkih kompleta.