Guverner Vujčić predsjedatelj sastanka Bečke inicijative

Objavljeno: 22.3.2018.

Deseti sastanak Visokog foruma Druge bečke inicijative održan je 12. ožujka u sjedištu Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Londonu, s predsjedateljem  guvernerom Hrvatske narodne banke Borisom Vujčićem. Partneri Bečke inicijative sastali su se da bi raspravljali o postignućima Bečke inicijative tijekom protekle godine i trenutačnom radu te kako bi izradili nacrt ciljeva inicijative za iduću godinu.

Na sastanku Bečke inicijative dogovoreno je osnivanje Radne skupine za financiranje inovacija, koja će istražiti ulogu banaka i alternativnih pružatelja financijskih usluga, uključujući društva rizičnoga kapitala, u pružanju potpore inovativnim poduzećima u regiji koja se bave dužničkim i vlasničkim proizvodima.

Tijekom ostalih sjednica Bečke inicijative održanih u okviru ovog događaja razmatrani su dinamika ulaganja u zemlje srednje, istočne i jugoistočne Europe, prioriteti i ograničenja u regiji, kretanja neprihodonosnih kredita, daljnji razvoj tržišta kapitala, utjecaji novih propisa EU-a na regiju te se raspravljalo o potencijalu zelenog financiranja kao izvora financijskih sredstava banaka.

Na Forumu je istaknut i pozitivan opći oporavak na cijelom području srednje, istočne i jugoistočne Europe te su prepoznati brojni izazovi, ponajprije u vezi s razinama ulaganja i produktivnosti.

Nakon deset godina iznimnoga i opipljivog uspjeha u pružanju pomoći očuvanju financijske stabilnosti u području srednje, istočne i jugoistočne Europe, Bečka inicijativa i nadalje je prva točka povezivanja regulatora iz mnogih zemalja i banaka koje posluju u tom području. Inicijativa i dalje služi kao korisna platforma za koordinaciju javnih i privatnih nastojanja na stvaranju novih ideja i rješavanju najvažnijih izazova za financijsku stabilnost i održiv rast u Europi. Bečka inicijativa kao takva dokazala se kao primjer javno-privatnog usuglašavanja.

Na sastanku Visokog foruma sudjelovali su predstavnici Albanije, Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Cipra, Republike Češke, Estonije, Grčke, Madžarske, Italije, Kosova, bivše jugoslavenske Republike Makedonije, Letonije, Litve, Crne Gore, Poljske, Rumunjske, Srbije, Republike Slovačke, Slovenije i Ukrajine, predstavnici velikih bankarskih grupacija koje posluju u europskim zemljama s tržištima u nastajanju:  Erste, Intesa Sanpaolo, KBC, Raiffeisen, Société Genérale, i UniCredit, National Bank Greece, OTP Bank, te predstavnici Europske komisije, EBRD-a, EIB-a, Međunarodnoga monetarnog fonda, Grupacije Svjetske banke, Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA), Odbora za sistemske rizike (SRB). Predstavnici Europske bankarske federacije (EBF), NASDAQ-a Tallinn, Udruženja financijskih tržišta u Europi (AFME) i Sveučilišta London School of Economics and Political Science (LSE) sudjelovali su kao promatrači.

Pretraživanje novosti