Guverner u Washingtonu sudjelovao na 17. Forumu za nositelje monetarne politike

Objavljeno: 17.4.2019.
Guverner u Washingtonu sudjelovao na 17. Forumu za nositelje monetarne politike

„Usprkos značajnim rizicima i troškovima povezanim s veličinom i strukturom njihovih bilanci u okolnostima niskih prinosa na financijskim tržištima, središnje banke malih i otvorenih ekonomija pri upravljanju međunarodnim pričuvama moraju se i nadalje prije svega rukovoditi svojim uobičajenim osnovnim načelima – likvidnošću i sigurnošću“, poručio je guverner Boris Vujčić na kraju svojeg sudjelovanja na 17. Forumu za nositelje monetarne politike i visoke dužnosnike, održanom u Washingtonu 15. i 16. travnja, u organizaciji Programa Svjetske banke za savjetovanje i upravljanje pričuvama (Reserves Advisory and Management Program, RAMP).

Na panelu posvećenom upravljanju bilancama središnjih banaka u postkriznom razdoblju guverner Vujčić govorio je o općem trendu porasta bilanci središnjih banaka u posljednjem desetljeću, koji je kod malih otvorenih ekonomija između ostaloga bio posljedica zamjetnog porasta međunarodnih pričuva. Povećanje pričuva u tim je zemljama bilo s jedne strane motivirano nastojanjem da se stvore dovoljne zalihe devizne likvidnosti za ublažavanje vanjskih šokova i nepovoljnih učinaka mogućih budućih kriza, a s druge strane željom da se očuva konkurentnost međunarodne razmjene u uvjetima snažnih aprecijacijskih pritisaka na domaće valute, zbog čega su se središnje banke u povećanom obujmu oslanjale na devizne intervencije. Unatoč povoljnim učincima koje akumuliranje pričuva donosi, prije svega u pogledu poboljšanja pokazatelja njihove adekvatnosti, visoke međunarodne pričuve povezane su s nizom troškova i rizika, a u sadašnjim okolnostima niskih i negativnih eurskih prinosa upravljanje pričuvama predstavlja dodatni izazov, osobito ako takve okolnosti poprime dugotrajniji karakter.

Općenito se, kao moguće ulagačke politike upravljanja visokom razinom međunarodnih pričuva u uvjetima niskih i negativnih kamatnih stopa, nameću diverzifikacija instrumenata ulaganja pričuva, prihvaćanje razumnog, ali višeg kreditnog rizika te povećanje ročnosti. Za Hrvatsku, ulazak u eurozonu povoljno će utjecati na dio rizika povezanih s upravljanjem međunarodnim pričuvama jer će nestati potreba održavanja stabilnosti tečaja kune u odnosu na euro, a time i potreba otkupa deviza od banaka kao uzrok daljnjeg porasta deviznih pričuva kao što je danas slučaj, istaknuo je guverner Vujčić.

Na panelu su govorili i Heung Sik Choo, direktor Odjela za upravljanje ulaganjima Svjetske banke, Peter Stella, međunarodni ekspert, te Hyun Song Shin, ekonomski savjetnik i direktor istraživanja u Banci za međunarodna poravnanja.