Guverner Rohatinski nema nikakvih političkih ambicija

Objavljeno: 23.3.2011.

Ponukani aktualnim medijskim nagađanjima o mogućem političkom angažmanu guvernera Hrvatske narodne banke dr. Željka Rohatinskog držimo potrebnim podsjetiti na guvernerovu izjavu iz siječnja ove godine u kojoj ističe da nema nikakvih političkih ambicija i da se ni na koji način ne namjerava angažirati na predstojećim parlamentarnim izborima u Republici Hrvatskoj. Na izjave u kojima se spekulira o guvernerovom angažmanu na spomenutim izborima u okviru određenih političkih opcija nemamo drugih komentara.