Izlaganje guvernera Borisa Vujčića na sastanku s Observatory Group

Objavljeno: 23.4.2024.

Guverner Boris Vujčić održao je 23. travnja 2024. u New Yorku izlaganje na sastanku s the Observatory Group