Gospodarsko oživljavanje i visok rast kredita

Objavljeno: 13.11.2002.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, razmotrio najnovije gospodarske i novčane pokazatelje, kao i izvješće o stanju i kretanjima u hrvatskom bankovnom sustavu u drugom tromjesečju ove godine, te donio više odluka iz svoje nadležnosti.

Treće ovogodišnje tromjesečje obilježeno je snažnim oporavkom gospodarskih aktivnosti: industrijska proizvodnja porasla je za 7,4 posto, promet u maloprodajnoj trgovini bilježio je u srpnju i kolovozu dvoznamenkaste stope rasta, građevinarstvo je također oživjelo, a sve to praćeno je i porastom zapošljavanja. Gospodarsko oživljavanje odvija se u uvjetima očuvane makroekonomske stabilnosti - godišnja stopa inflacije mjerena cijenama na malo iznosila je u listopadu 2,1 posto, a godišnji rast cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima iznosio je 0,6 posto. Tečajna kolebanja i dalje su unutar uskog raspona.

U rujnu je zabilježen i rast deviznih depozita, ali i nastavak rasta kreditnih plasmana banaka po vrlo visokim stopama. Na kraju rujna krediti odobreni stanovništvu bili su 35,5 posto, a krediti poduzećima 20,3 posto veći nego u istom mjesecu prošle godine. Podaci o kretanju kamata za kolovoz govore da su ponovo pale aktivne stope banaka, kao i kamatne stope na kunske depozite.

Analiza stanja u bankovnom sustavu pokazuje da je rast ukupne aktive u prvoj polovici ove godine usporen, ali su neto krediti porasli za 17,35 posto. Udjel kredita stanovništvu u ukupnim kreditima iznosio je krajem lipnja 44,26 posto, a iznos se približio iznosu kredita trgovačkim društvima (čiji je udjel bio 46,62 posto).

U hrvatskom bankovnom sustavu - nakon što je nekoliko štedionica preraslo u banke, a neke banke su pripojene - sada djeluje 46 banaka. Sustav i nadalje obilježava visoka razina koncentracije: dvije najveće bankovne grupe imaju više od 50 posto udjela u ukupnoj aktivi, a udjel šest većih bankovnih grupa iznosi oko 80 posto.

Savjet HNB-a odobrio je IntesaBci Holding International S.A., Luxemburg, da svoj većinski vlasnički udjel u Privrednoj banci d.d. Zagreb poveća s dosadašnjih 66,3 posto na više od 75 posto iznosa temeljnog kapitala, a Europskoj banci za obnovu i razvoj odobreno je stjecanje više od 20 posto udjela u Privrednoj banci.

Savjet HNB-a suglasio se s prijedlozima za nekoliko imenovanja u uprave banaka: dr. Christoph Schöfböck postaje član uprave HVB Bank Croatia d.d. Zagreb, Ante Samodol član uprave Nava banke d.d. Zagreb, Ludwig Wagner i dr. Peter Harold članovi uprave Splitske banke d.d. Split, a Marija Šola dobiva novi mandat kao predsjednica uprave Partner banke d.d. Zagreb.