Glavni makroekonomski indikatori

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 13.1.2022.

Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Površina (u km2) 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594 56.594
Broj stanovnika (u mil.) a 4,238 4,204 4,174 4,125 4,088 4,065 4,047
BDP (u mil. HRK, tekuće cijene) b 335.292 344.034 355.920 372.355 390.856 412.228 378.349
BDP (u mil. EUR, tekuće cijene) 43.944 45.211 47.271 49.913 52.718 55.604 50.225
BDP po stanovniku (u EUR) 10.369 10.754 11.324 12.100 12.896 13.678 12.410
BDP - realna godišnja stopa promjene (u %) -0,3 2,5 3,5 3,4 2,9 3,5 -8,1
Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena -0,2 -0,5 -1,1 1,1 1,5 0,8 0,1
Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c 153 1.524 1.091 1.767 994 1.686 -56
Tekući račun platne bilance (u % BDP-a) 0,3 3,4 2,3 3,5 1,9 3,0 -0,1
Izvoz robe i usluga (u mil. EUR) 18.815 20.728 22.248 24.624 26.103 28.242 21.122
Izvoz robe i usluga (u % BDP-a) 42,8 45,8 47,1 49,3 49,5 50,8 42,1
Uvoz robe i usluga (u mil. EUR) 18.968 20.591 21.677 24.273 26.520 28.390 24.531
Uvoz robe i usluga (u % BDP-a) 43,2 45,5 45,9 48,6 50,3 51,1 48,8
Inozemni dug (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c 49.468 48.340 44.675 43.548 42.583 40.278 40.074
Inozemni dug (u % BDP-a) 112,6 106,9 94,5 87,2 80,8 72,4 79,8
Inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) 262,9 233,2 200,8 176,9 163,1 142,6 189,7
Otplaćeni inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) d 46,3 44,0 35,7 33,0 27,0 37,7 34,9
Bruto međunarodne pričuve (u mil. EUR, na kraju razdoblja) 12.688 13.707 13.514 15.706 17.438 18.560 18.943
Bruto međunarodne pričuve (u mjesecima uvoza robe i usluga, na kraju razdoblja) 8,0 8,0 7,5 7,8 7,9 7,8 9,3
Nacionalna valuta: kuna (HRK)           -  
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 EUR) 7,6615 7,6350 7,5578 7,5136 7,4176 7,4426 7,5369
Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 USD) 6,3021 6,9918 7,1685 6,2697 6,4692 6,6499 6,1390
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 EUR) 7,6300 7,6096 7,5294 7,4601 7,4141 7,4136 7,5331
Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 USD) 5,7493 6,8623 6,8037 6,6224 6,2784 6,6223 6,6108
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. HRK) e -18.354 -11.736 -3.297 2.804 864 1.202 -27.851
Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) e -5,5 -3,4 -0,9 0,8 0,2 0,3 -7,4
Dug opće države (u % BDP-a) e 83,9 83,3 79,8 76,7 73,3 71,1 87,3
Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 17,3 16,2 13,1 11,2 8,4 6,6 7,5
Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f 43,3 44,2 44,6 45,8 46,9 47,7 47,2

 

a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2019. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Podaci za 2020. su privremeni.             

b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci za 2020. su privremeni.     

c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010. Podaci platne bilance i inozemnog duga zasnivaju se na posljednjim dostupnim podacima o platnoj bilanci zaključno s trećim tromjesečjem 2021. i o stanju bruto inozemnog duga na kraju rujna 2021.     

d Otplate inozemnog duga uključuju otplate glavnice na osnovi obveznica, dugoročnih trgovinskih kredita i dugoročnih kredita (isključujući obveze prema vlasnički povezanim poduzećima) te ukupnu otplatu kamata (uključujući FISIM), bez otplate kamata s osnove izravnih ulaganja.      

e Fiskalni podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010.                     

f Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.                  

Izvori: DZS; MF; HNB