Glavni indikatori makroekonomske stabilnosti zadovoljavajući

Objavljeno: 19.1.2000.

Na sjednici Savjeta Hrvatske narodne banke, održanoj u srijedu (19.1.2000. godine) pod predsjedanjem guvernera dr. Marka Škreba, razmotrena su najnovija gospodarska i novčana kretanja, usvojen Financijski plan HNB za ovu godinu, te donijeto više drugih odluka iz nadležnosti najvišeg tijela središnje banke.

Statistički podaci za treće tromjesečje prošle godine iskazuju realni pad bruto domaćeg proizvoda za 0,8 posto, a za prvih devet mjeseci za 1 posto prema prethodnoj godini. Može se očekivati da će cjelogodišnje smanjenje bruto domaćeg proizvoda ipak biti manje od 1 posto.

Osnovni pokazatelji makroekonomske stabilnosti i nadalje su unutar zadovoljavajućeg raspona, te ne iziskuju promjene ili poduzimanje nekih dodatnih mjera u monetarnoj politici. Inflacijska stopa mjerena cijenama na malo iznosi za prošlu godinu 4,4 posto: manja je nego u prethodnoj godini, u kojoj je uveden PDV, ali i nešto viša nego tijekom nekoliko godina prije toga. Troškovi života porasli su lani 3,6 posto, a proizvođačke cijene 5,9 posto (u čemu su značajan utjecaj imali naftni proizvodi).

Povećana potražnja za kunskom i deviznom gotovinom potkraj prosinca, potaknuta i psihološkim faktorima, nije imala većeg učinka na kretanje tečaja. O tome svjedoči i činjenica da su se i mjenjači kod kojih je tada uočen veći tečajni iskorak ponovo vratili bliže bankovnom tečaju. Tijekom cijele prošle godine kuna je prema njemačkoj marki oslabila za 5 posto, no kako je dolar prema kuni ojačao čak za 22,4 postotna poena, deprecijacija nominalnog efektivnog tečaja kune iznosi 11,2 posto. Ukupno gledajući, realni efektivni tečaj za jedanaest mjeseci oslabio je za 6,11 posto mjereno cijenama na malo, a za 5,13 posto deflacioniran proizvođačkim cijenama industrijskih proizvoda.

Kamatne stope na tržištu novca i kod bankovnih kredita ne pokazuju bitnije promjene. Kreditni plasmani banaka bilježe neznatni rast. Novčani pokazatelji upućuju na izostanak očekivanog gospodarskog oporavka potkraj 1999. godine.

Platnobilančna kretanja za prvih devet lanjskih mjeseci obilježena su u velikoj mjeri padom vanjskotrgovinske razmjene. Izvoz je smanjen za 5 posto (iznosio je 3,23milijarde dolara), a uvoz za 14,5 posto (5,56 milijardi dolara), a na temelju takvog odnosa i deficit tekućeg računa platne bilance bio je za trećinui manji nego u usporedivom razdoblju prethodne godine (iznosio je 603, 8 milijunba dolara). Procjenjuje se da deficit tekućeg računa platne bilance za cijelu godinu neće biti iznad 7 posto bruto domaćeg proizvoda.

Na ovoj sjednici Savjet HNB suglasio se s prijedlogom Nadzornog odbora Kvarner banke d.d. Rijeka da se za člana njene uprave imenuje Goran Rameša.

Savjet HNB obaviješten je da je u nadležnom Trgovačkom sudu otvoren stečajni postupak za Promdei banku d.d. Zagreb.