Fluktuacije tečaja ne zahtijevaju promjene u monetarnoj politici

Objavljeno: 30.9.1998.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera HNB dr. Marka Škreba, razmatrao gospodarska i financijska kretanja u proteklom razdoblju, kao i polazišta i okvire novčane politike za posljednje ovogodišnje tromjesečje. Na ovoj sjednici Savjet HNB prihvatio je i izvješće o financijskom poslovanju Hrvatske narodne banke u prvoj polovici ove godine, te donio još neke odluke iz nadležnosti najvišega tijela središnje banke.

S osobitom pozornošću Savjet HNB razmotrio je tečajna kretanja tijekom posljednjih nekoliko tjedana, koje obilježava nešto raniji i brži tempo deprecijacije kune od ranijih godina uobičajenih sezonskih kretanja. Objašnjenje za to treba tražiti, po ocjeni stručnih službi središnje banke i sudionika ove sjednice, u vremenskoj podudarnosti više činitelja. Povećani oprez inozemnih ulagača prema svim tranzicijskim zemljama, nakon azijske i ruske krize, smanjuje kapitalni priljev i otežava uvjete zaduživanja i države i banaka na međunarodnom financijskom tržištu. Ta okolnost povećava i brigu o pravodobnom pribavljanju deviznih sredstava potrebnih za već stvorene obveze koje tek trebaju dospjeti. Sve to utječe na odnos ponude i potražnje deviza. Doda li se tome da je u posljednje vrijeme uočljiva i relativno visoka razina kunske likvidnosti u bankovnom sustavu, razumljivo je da se to vidi i u kretanju tečaja.

Tečajne promjene zasad nisu takve da bi iziskivale promjene u novčanoj politici. Utoliko više što su devizne pričuve dovoljno visoke za sprječavanje većih tečajnih skokova. No, ukoliko bi se procijenilo da su tečajne promjene takvog intenziteta da to nema opravdanja u realnim ekonomskim kretanjima, poduzet će se odgovarajuće mjere. Pritom treba imati u vidu da će, prema svim dosadašnjim pokazateljima, deficit tekućeg platnobilančnog računa u ovoj godini biti smanjen na 7 do 8 posto ( što je veoma značajno poboljšanje u odnosu na prošlogodišnjih 12,6 posto), uz poboljšani odnos robnog izvoza i uvoza, da je u proteklom dijelu godine ostvaren usklađeni odnos proračunskih prihoda i rashoda (čemu bi i nadalje valjalo posvećivati osobitu brigu, da bi monetarnoj politici ostalo dovoljno prostora za održavanje zadovoljavajuće stabilnosti cijena i kune) i da se nastavlja gospodarski rast.

Savjet HNB dao je na ovoj sjednici suglasnost na više prijedloga za imenovanje novih članova uprava banaka: Jadranke Gotovac za člana Uprave Dalmatinske banke d.d. Zadar, dr. Branka Bilića i Kriste Jovanovića za članove Uprave Trgovačko-turističke banke d.d.Split, Ive Bilića za člana Uprave Bank Austria Creditanstalt Croatia d.d. Zagreb i Nediljka Matića za člana Uprave Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb.

Hrvatskom novčarskom zavodu odobrena je izrada medalja od zlata pod nazivom "Pohod Svetog Oca pape Ivana Pavla II gradu Splitu" i "Papa Ivan Pavao II u Mariji Bistrici i proglašenje blaženim kardinala Alojzija Stepinca". Svaka od tih medalja bit će izrađena u većoj i manjoj verziji, ne više od 3.000 komada.