Fiskalna konsolidacija, inozemna konkurentnost i monetarna politika: odgovor WIIW-u

Objavljeno: 19.9.2002.
Publikacija Pregledi
Broj P - 13
Autori Evan Kraft i Tihomir Stučka
Datum Rujan 2002.
JEL P27, P24, E58, E60
ISSN 1334-0085

Ključne riječi

fiskalna konsolidacija, monetarna politika, inozemna konkurentnost, Hrvatska

Recentne studije o alternativama u ekonomskoj politici za Hrvatsku koje je pripremio WIIW tvrde da je fiskalna disciplina u Hrvatskoj i dalje slaba te zagovaraju politiku koja bi uključivala restriktivniju fiskalnu politiku i labaviju monetarnu politiku usmjerenu na deprecijaciju nominalnog tečaja. Odgovarajući na navedeno, mi tvrdimo da je značajna fiskalna prilagodba već počela i da je cilj održivoga proračunskog deficita moguće ostvariti u srednjoročnom razdoblju. Uz to smo utvrdili da su hrvatski trgovinski problemi uvelike povezani s problemima kao što su isključenost iz područja slobodne trgovine te domaće administrativne prepreke domaćim ulaganjima i inozemnim izravnim ulaganjima. Pokušaji ostvarenja značajne deprecijacije nominalnog tečaja, ako su tehnički uopće ostvarivi, možda ne bi doveli do deprecijacije realnog tečaja. Uz to, ti bi pokušaji mogli imati neprihvatljive posljedice za inflaciju pa čak i na deficit na tekućem računu platne bilance s obzirom na očiglednu neelastičnost hrvatskog izvoza i značajnu ovisnost o uvoznom reprodukcijskom materijalu.