Financijsko obrazovanje u nesigurnim vremenima: Jačanje financijske otpornosti i dobrobiti u Jugoistočnoj Europi

Objavljeno: 30.9.2022.
Financijsko obrazovanje u nesigurnim vremenima: Jačanje financijske otpornosti i dobrobiti u Jugoistočnoj Europi
Sudionici sastanka "Financijsko obrazovanje u nesigurnim vremenima: Jačanje financijske otpornosti i dobrobiti u Jugoistočnoj Europi (SEE)"

Viši kreatori politika iz Bugarske, Hrvatske, Gruzije, Moldavije, Crne Gore, Republike Sjeverne Makedonije i Rumunjske sastali su se u Zagrebu 29. i 30. rujna 2022., u organizaciji Hrvatske narodne banke, kako bi prisustvovali petom godišnjem sastanku Projekta tehničke pomoći u financijskom obrazovanju u sklopu programa konstitutivne skupine uz potporu Ministarstva financija Kraljevine Nizozemske. Tim je sastankom obilježen završetak projekta tehničke pomoći koji su proveli OECD i njegova Međunarodna mreža za financijsko obrazovanje (International Network on Financial Education (INFE), uz financijsku potporu Ministarstva financija Kraljevine Nizozemske i njegova programa Money Wise Platform.

Sastanak je održan pod nazivom "Financijsko obrazovanje u nesigurnim vremenima: Jačanje financijske otpornosti i dobrobiti u Jugoistočnoj Europi (SEE)". Sudionici iz regije, sa svjetski poznatim stručnjacima iz područja financijskog obrazovanja, te predstavnici Kraljevine Nizozemske i Sekretarijata OECD-a razgovarali su o financijskoj situaciji pojedinaca, kućanstava i vlasnika/rukovoditelja mikro te malih i srednjih poduzeća u sklopu i nadalje prisutnih učinaka bolesti COVID-19, usporavanja gospodarstva i snažnog rasta cijena. Iznosili su svoja iskustva i prijedloge politika za jačanje financijske otpornosti i financijske dobrobiti građana i poduzeća u regiji, vodeći se dokumentom s preporukama OECD-a iz 2020.: 2020 OECD Recommendation on Financial Literacy,* relevantnim izvješćima i smjernicama u okviru inicijative G20-OECD/INFE te inicijalnim saznanjima dobivenima iz preliminarnih podataka OECD-a o financijskoj pismenosti i financijskoj uključenosti mikro, malih i srednjih poduzeća u regiji (koji će biti objavljeni u nadolazećim mjesecima). Sastanci su se dotaknuli i niza prioritetnih pitanja za zemlje Jugoistočne Europe, poput financijskog obrazovanja za ključnu ciljanu publiku (mikro, mala i srednja poduzeća, mladi i starija populacija), financijskog obrazovanja na radnom mjestu, resursa za financijsko obrazovanje i digitalnoga financijskog obrazovanja kao i uloge kulture i bihevioralnog pristupa u jačanju financijske pismenosti.

Sastanak je omogućio razmjenu iskustava među sedam zemalja koje su sudjelovale u projektu tehničke pomoći o svojim postignućima u proteklih pet godina, nakon što su sve preispitale i donijele svoje nacionalne strategije za financijsku pismenost ili su u završnoj fazi njihove izrade.

Flore-Anne Messy, Bojan Fras, Ana Zorić i Robin Uyterlinde

Flore-Anne Messy, voditeljica Odjela za potrošačko financiranje, osiguranje i mirovine u OECD-u i izvršna sekretarica Međunarodne mreže za financijsko obrazovanje (INFE) OECD-a čestitala je zemljama Jugoistočne Europe koje su sudjelovale u projektu na značajnom napretku koji su ostvarile u području financijske pismenosti te je pohvalila njihov angažman i zahvalila im na odličnoj suradnji i predanosti projektu od 2018. Ustvrdila je: "Trenutačne duboke promjene i nesigurnosti utječu na financijsku dobrobit građana diljem svijeta. Dionici Jugoistočne Europe trebaju prilagoditi financijsko obrazovanje i unaprjeđivati ga i jačati kako bi svoje građane učinili što financijski neovisnijima i otpornijima i ojačali njihovu sposobnost da se nose s problemima današnjice i ekonomskim izazovima."

Robin Uyterlinde, zamjenik direktora za međunarodne poslove u Ministarstvu financija Kraljevine Nizozemske, napomenuo je: "U trenutačnim nesigurnim vremenima dobro financijsko zdravlje od ključne je važnosti. Ljudi dobroga financijskog zdravlja otporniji su i bolje pripremljeni za apsorpciju šokova. Kao kreatori politika i regulatori, naša je odgovornost da stvorimo temelje kako bismo omogućili građanima i malim i srednjim poduzećima da upravljaju svojim financijama."

Bojan Fras, viceguverner, Hrvatska narodna banka, izjavio je: "Kao i u slučaju računalnih vještina, financijska je pismenost danas nezamjenjivo sredstvo za preživljavanje, posebno što se tiče mladih ljudi. Financijska pismenost omogućuje nam ispunjavanje financijskih i ekonomskih ciljeva, koji imaju velik utjecaj na naše životne ciljeve."

Ana Zorić, Uprava za gospodarstvo i financijski sustav, Ministarstvo financija Republike Hrvatske, navela je da nedavno doneseni drugi Nacionalni strateški okvir financijske pismenosti potrošača (2021. – 2026.) promiče fleksibilnost i raznolikost kanala za distribuciju kako bi se doprlo do što većeg broja građana, posebno onih kojima je financijsko obrazovanje najpotrebnije. Napomenula je da su "financijsko obrazovanje i podizanje razine financijske pismenosti dugotrajan proces i postoji potreba za kontinuiranim radom kako bi se ostvario što veći napredak".

Za više informacija o Projektu tehničke pomoći u financijskom obrazovanju u Jugoistočnoj Europi u organizaciji Međunarodne mreže za financijsko obrazovanje (INFE) OECD-a vidi web-stranicu.


* Zemlje sudionice Jugoistočne Europe i druge zainteresirane zemlje pozivaju se da razmotre postupanje u skladu s preporukama OECD-a 2020 OECD Recommendation on Financial Literacy. Za daljnje informacije molimo obratite se na e-adresu SecretariatINFE@oecd.org.