Financijska podrška projektima koji se poduzimaju radi tranzicije na niskougljično gospodarstvo

Objavljeno: 9.11.2021.
Financijska podrška projektima koji se poduzimaju radi tranzicije na niskougljično gospodarstvo

"Središnje banke donedavno se nisu bavile klimatskim promjenama ni održivošću općenito. No, kada smo i kao ekonomisti i kao građani postali svjesni rizika koje nose klimatske promjene, i mi, središnji bankari počeli smo se baviti tim rizicima i razmatrati kako ih uvažiti pri obavljanju poslova iz naše nadležnosti, osobito pri očuvanja stabilnosti financijskog sustava. Europska središnja banka je nedavnom revizijom monetarne politike odlučila pri oblikovanju politika iz svih područja za koja je nadležna uvažiti aspekt klimatskih promjena. Takva orijentacija pokazuje smjer u kojem bi se trebala razvijati i Hrvatska narodna banka.

Hrvatska narodna banka provela je početkom ove godine upitnik u kojem smo pitali banke jesu li svjesne postojanja klimatskih i okolišnih rizika i njihova utjecaja na njihovo poslovanje, jesu li ih identificirale u svojim portfeljima, na koji način se odnose prema tim rizicima, da li ih analiziraju kvalitativno i kvantitativno. Taj nam je upitnik pružio dobru snimku stanja u bankovnom sustavu o ovom pitanju.

Kada govorimo o razumijevanju klimatskih i okolišnih rizika mora se otvoreno reći da smo svi smo na početku. Tema klimatskih promjena je teška, kompleksna i izlazi iz okvira područja naše struke te nam svima treba vremena da je savladamo", rekla je zamjenica guvernera HNB-a Sandra Švaljek u sklopu panel rasprave "Održivo financiranje" na 13. Konferenciji o održivom razvoju.

Odgovarajući na pitanje o tome koja su očekivanja HNB-a kao regulatora, istaknula je da prije par dana HNB donio Klimatsku deklaraciju u kojoj su definirani srednjoročni klimatski ciljevi HNB-a. "Jedan od tri stupa te deklaracije je uključivanje klimatskih i okolišnih rizika u naša supervizorska očekivanja. Do sada nismo kod banaka nadzirali u kojoj mjeri identificiraju, analiziraju i upravljaju klimatskim i okolišnim rizicima, a sada ćemo očekivati da se banke time bave", rekla je zamjenica guvernera. Naglasila je da u ovoj fazi nije moguće očekivati da će banke financirati samo zelene ili održive projekte, već banke, uz podršku HNB-a kao regulatora, trebaju financijska sredstva usmjeravati i u projekte koji se poduzimaju radi tranzicije na niskougljično gospodarstvo.