Financijska imovina hrvatskih kućanstava povećala se na godišnjoj razini za 2,3 milijarde eura

Objavljeno: 14.7.2023.

Na kraju prvog tromjesečja 2023. ukupna financijska imovina kućanstava iznosila je  80,9 milijardi eura što je 0,8% više nego na kraju prethodnog tromjesečja, dok je u razdoblju od godine dana financijska imovina kućanstava porasla za 2,3 milijardi eura, navodi se u novom Statističkom priopćenju HNB-a o statistici financijskih računa za prvo tromjesečje 2023.

Pritom se uočavaju promjene u strukturi financijske imovine pri čemu je evidentno smanjenje gotovine i depozita kao najznačajnije stavke financijske imovine kućanstava uz istovremeno povećanje ulaganja u dužničke vrijednosne papire koje je u prvom tromjesečju kod kućanstava poraslo 1,5 mlrd. eura, a odnosi se ponajprije na upis državnih obveznica Republike Hrvatske krajem veljače 2023. godine.

Financijske obveze kućanstava povećale su se na 22,4 milijarde eura, što je porast od 1,4% u odnosu na prosinac 2022.

Ova kretanja rezultirala su povećanjem financijske netovrijednosti sektora kućanstava na 58,5 milijardi eura što je 0,5% više nego na kraju prosinca 2022.