Eurokovanice

Objavljeno: 1.1.2023. Ažurirano: 17.6.2024.

Odluka o izdavanju prigodne kovanice "Stari grad Varaždin"
(NN, br. 71/2024.)

Odluka o izdanju optjecajnih eurokovanica s nacionalnom stranom Republike Hrvatske i izdavanju prigodne eurokovanice u povodu uvođenja eura kao novčane jedinice u Republici Hrvatskoj
(NN, br. 104/2023.)

Uredba (EU) br. 651/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izdavanju eurokovanica
(SL L 201, 27. 7. 2012.)

Uredba br. 729/2014 od 24. lipnja 2014. o apoenima i tehničkim specifikacijama eurokovanica namijenjenim za optjecaj
(SL L 194, 2. 7. 2014.)

Novi nacionalni motiv na optjecajnim kovanicama eura
(SL L 364, 23.9.2022.)