ESB produljuje liniju za likvidnost u eurima s Hrvatskom narodnom bankom

Objavljeno: 4.2.2021.

Europska središnja banka i Hrvatska narodna banka dogovorile su produljenje linije za likvidnost u eurima do kraja ožujka 2022. Valutnim ugovorom o razmjeni, tzv. valutnim swapom (engl. swap line), HNB-u je omogućena razmjena kuna zaduživanjem kod ESB-a do iznosa od 2 milijarde eura.

Linije za likvidnost uspostavljene su 2020. kako bi se financijskim institucijama osigurala likvidnost u eurima posredovanjem nacionalnih središnjih banaka. Osnovni cilj linija je zadovoljenje moguće potrebe za likvidnosti u eurima u zemljama izvan europodručja u situaciji tržišnih poremećaja zbog šoka prouzročenog bolešću COVID-19. Također, ovim se linijama želi osigurati nesmetano provođenje monetarne politike ESB-a odnosno spriječiti moguće učinke prelijevanja krize na financijska tržišta i gospodarstva europodručja. Linija za likvidnost u eurima s Hrvatskom narodnom bankom inicijalno je dogovorena do kraja 2020., te je naknadno produljeno njeno trajanje do kraja lipnja 2021.