ESB jača aktivnosti koje se odnose na klimatske promjene, i to posebno na području zelene tranzicije, klimatskih rizika i rizika povezanih s prirodom

Objavljeno: 30.1.2024.
 • Zbog sve većeg utjecaja klimatske krize na gospodarstvo i financijski sustav treba pojačati djelovanje.
 • ESB ponovno potvrđuje da nastavlja postojeće klimatske aktivnosti, koje će redovito preispitivati.
 • U 2024. i 2025. njegovo će djelovanje biti usmjereno na tri područja: posljedice zelene tranzicije, fizički utjecaj klimatskih promjena i rizici povezani s prirodom u odnosu na gospodarstvo i financijski sustav.

Europska središnja banka (ESB) odlučila je proširiti aktivnosti povezane s klimatskim promjenama i usmjeriti ih u 2024. i 2025. na sljedeća tri područja:

 1. utjecaj i rizici prelaska na zeleno gospodarstvo, posebno povezani troškovi tranzicije i potrebe za ulaganjem
 2. sve veći fizički utjecaj klimatskih promjena i način na koji mjere prilagodbe na topliji svijet utječu na gospodarstvo
 3. rizici koji proizlaze iz gubitka i degradacije prirode, njihovo međudjelovanje s rizicima povezanima s klimom i mogući utjecaj na rad ESB‑a zbog njihova utjecaja na gospodarstvo i financijski sustav.

»Toplija klima i degradacija prirodnog kapitala mijenjaju naše gospodarstvo i financijski sustav. Moramo razumjeti tu promjenu i nositi se s njom kako bismo nastavili ispunjavati svoju glavnu zadaću«, izjavila je predsjednica ESB‑a Christine Lagarde te dodala: »Širimo i jačamo aktivnosti kako bismo bolje razumjeli posljedice tih promjena i time pridonijeli stabilnosti i zelenoj tranziciji gospodarstva i financijskog sustava.«

Stoga su dogovorene sljedeće praktične mjere:

 • U vezi s prelaskom na zeleno gospodarstvo ESB će pojačati aktivnosti povezane s učincima financiranja prelaska, potrebama za zelenim ulaganjima, tranzicijskim planovima i utjecajem zelene tranzicije na određene aspekte našeg gospodarstva, primjerice radnu snagu, proizvodnost i rast. Rezultati tih aktivnosti uzet će se u obzir pri oblikovanju ESB‑ova okvira za makromodeliranje. Nadalje, ESB će, u okviru svojih ovlasti, razmotriti razloge za daljnje promjene instrumenata i portfelja monetarne politike uzimajući u obzir prelazak na zeleno gospodarstvo.
 • U vezi sa sve većim fizičkim utjecajem klimatskih promjena, ESB će produbiti analizu utjecaja ekstremnih vremenskih uvjeta na inflaciju i financijski sustav te načina na koji se taj utjecaj može ugraditi u klimatske scenarije i makroekonomske projekcije. Procijenit će i mogući utjecaj prilagodbe klimatskim promjenama ili izostanka takve prilagodbe na gospodarstvo i financijski sektor, uključujući povezane potrebe za ulaganjima i nedostatnu pokrivenost osiguranjem.
 • U vezi s gubitkom i degradacijom prirode, ESB će analizirati blisku povezanost s klimatskim promjenama te povezane gospodarske i financijske posljedice. Osim toga, nastavit će istraživati važnost ekosustava za gospodarstvo i financijski sustav.
 • U vezi s vlastitim operacijama, ESB će pokrenuti svoj osmi program upravljanja okolišem radi ostvarenja ciljeva smanjenja emisija ugljika do 2030. Zajedno s cijelim Eurosustavom vodit će se načelima ekološkog dizajna u radu na budućoj seriji euronovčanica i uzeti u obzir pitanja povezana s ekološkim otiskom u dizajnu digitalnog eura koji je trenutačno u fazi pripreme.

Odluka da se pojačaju aktivnosti na tim područjima proizlazi iz ESB‑ove ocjene klimatskih aktivnosti koje su provedene od uvođenja klimatskog plana u 2022. i prilagodbe plana rada s obzirom na promjene u okolnostima te poboljšanje dostupnosti podataka i metodologija.

Planirani rad na tim ključnim područjima dopunit će postojeće aktivnosti ESB‑a povezane s klimatskim promjenama u sklopu njegovih tekućih zadataka, uključujući zadatke povezane s monetarnom politikom i nadzorom banaka. ESB će poboljšati svoje pokazatelje, praćenje rizika i objavljivanje informacija u vezi s klimom te nastaviti pridonositi razvoju klimatskih politika u europskim i međunarodnim forumima. ESB će i ubuduće redovito preispitivati te aktivnosti kako bi ostale primjerene svrsi i pridonosile ispunjenju njegove glavne zadaće.

Cjelovit pregled planiranog programa rada za 2024. i 2025. može se pronaći u Prilogu (na engleskom jeziku) a više informacija dostupno je na mrežnim stranicama ESB‑a.

Predstavnici medija mogu se s upitima obratiti Vereni Reith, tel. +49 69 1344 5737.

Bilješke

 • ESB mora uzeti u obzir učinke klimatskih promjena pri obavljanju zadataka u okviru svojih ovlasti. Osim toga, ne dovodeći u pitanje svoj cilj stabilnosti cijena, ESB mora podupirati opće gospodarske politike u Europskoj uniji kako bi pridonio visokoj razini zaštite okoliša i poboljšanju njegove kvalitete. To uključuje ciljeve Europskog zakona o klimi. U skladu s člankom 11. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ESB je također dužan uključiti zahtjeve koji se odnose na zaštitu okoliša u utvrđivanje i provedbu svojih politika i aktivnosti.
 • Nakon preispitivanja svoje strategije u 2021. ESB je u okvir monetarne politike uvrstiopitanja povezana s klimatskim promjenama .