Ekspanzivna monetarna politika više nije moguća

Objavljeno: 8.7.2009.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio aktualna novčana i gospodarska kretanja, kao i najnovija sagledavanja stabilnosti i mogućih daljnjih zbivanja u financijskom sustavu, te usvojio projekciju monetarne politike za nastavak godine.

Savjet HNB-a smatra da će u predstojećem razdoblju - s obzirom na jaki podbačaj proračunskih prihoda i autonomno kretanje državnih rashoda, u uvjetima bitnog opadanja gospodarske aktivnosti - najveći pritisak u monetarnoj sferi stvarati potrebe financiranja proračunskog i platnobilančnog deficita. S tim u vezi, Savjet HNB-a i nadalje ističe da se središnja banka u kreiranju likvidnosti rukovodi ukupnim gospodarskim i financijskim odnosima, ne dovodeći pritom u pitanje stabilnost cijena, odnosno stabilnost tečaja kao glavnog sidra, što je ograničavajući faktor za bilo koji oblik monetarne ekspanzije.

Uz to, treba imati u vidu i činjenicu da je manevarski prostor središnje banke, u odnosu na stanje unazad nekoliko mjeseci, smanjen i time što su pričuve poslovnih banaka, koje su instrumentima monetarne politike akumulirane tijekom prethodnih godina, krajem 2008. i početkom 2009. godine odlukama HNB-a u velikoj mjeri već usmjerene u ublažavanje učinaka krize, tako da središnja banka ni tu nema velikih mogućnosti za dodatno popuštanje.

S obzirom na to, potrebno je istaknuti da bi širenje proračunskog deficita i veće financijske potrebe države poticale istiskivanje ostalih sektora s izvora financiranja, te gomilanje dospjelih nenaplaćenih potraživanja i produbljivanje nelikvidnosti u sustavu. Stoga Savjet HNB-a ističe da bi trebalo što hitnije pristupiti snažnom rebalansu proračuna i bitnom smanjenju rashoda, jer svako odgađanje znači i daljnje širenje raskoraka između realno ostvarivih prihoda i dosadašnje razine javne potrošnje. To bi, naime, vodilo u sve veće i još teže rješive probleme, koji se ni sada ni ubuduće ne mogu riješiti nikakvim popuštanjem monetarne politike.

U nastavku sjednice Savjet HNB-a odobrio je grupi povezanih osoba i osoba koje zajednički djeluju stjecanje više od 50 posto, GIP Pionir d.o.o., Zagreb, stjecanje više od 20 posto, te Paron d.o.o., Zagreb, stjecanje više od 10 posto udjela u temeljnom kapitalu Nava banke d.d. Zagreb. Do promjena u vlasničkoj strukturi doći će i kod A štedne banke malog poduzetništva, u kojoj četiri povezane fizičke osobe (obitelj Crnčević) i tri s njima povezane pravne osobe (Spectator Grupa d.o.o., Spectator Solis d.o.o. i Spectator Avanti d.o.o.) preuzimaju više od 50 posto udjela u temeljnom kapitalu ove štedne banke.

Savjet HNB dao je suglasnost i za imenovanja predsjednika i članova uprava u više financijskih institucija: Ivan Krolo bit će i u sljedećem mandatu član uprave Banke Splitsko-dalmatinske d.d., Split; Christian Pettinger postaje član uprave BKS Bank d.d., Rijeka; Klaudija Paljuh postaje članicom uprave Istarske kreditne banke Umag d.d., Umag; Damir Odak dobiva još jedan mandat na mjestu predsjednika uprave OTP banke Hrvatska d.d., Zadar, a Zorislav Vidović i Balasz Bekeffy kao članovi uprave iste banke; Jasna Mamić preuzima mjesto predsjednice a Fernando Zavatarelli člana uprave Veneto banke d.d., Zagreb; Daniela Roguljić Novak i Mario Agostini dolaze na mjesta članova uprave Zagrebačke banke d.d. Zagreb; Ivanu Ostojiću produžava se mandat člana uprave Wüstenrot stambene štedionice d.d., Zagreb.