EBA objavljuje poziv na iskaz interesa za nove članove svoje interesne skupine

Objavljeno: 9.3.2020.

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) 6. ožujka  2020. je objavilo poziv na iskaz interesa za članstvo u svojoj Interesnoj skupini za bankarstvo (BSG) s obzirom na to da mandat većine njezinih članova istječe 30. lipnja 2020. Poziv na iskaz interesa otvoren je za kandidate koji predstavljaju zainteresirane strane iz cijele Europske unije. Rok za prijavu je 3. travnja 2020.