Dvadeset šesta Dubrovačka ekonomska konferencija otvara se u nedjelju 19. srpnja 2020.

Objavljeno: 17.7.2020.

U nedjelju 19. srpnja 2020. službeno će započeti s radom 26. međunarodna ekonomska konferencija u Dubrovniku. Tradicionalno, HNB-ova konferencija okupit će ugledne domaće i međunarodne znanstvenike i predstavnike međunarodnih financijskih institucija. U radu skupa sudjeluju i ekonomisti iz drugih institucija te predstavnici financijskih djelatnosti.

Središnje teme ovogodišnje konferencije bit će radovi i rasprave posvećeni modalitetima obnove ekonomskog života u krizi koju je izazvala pandemija koronavirusa, ulozi banaka u krizi 2020. godine, ali i drugim aktualnim temama poput odnosa središnjih banaka prema izazovima klimatskih promjena ili pak o akumulaciji bogatstva i njegovoj distribuciji od 1980. do danas.

Rad konferencije odvija se prema pravilima Chatham House Rules, što znači da se sudionike ne smije izravno citirati izvan konferencijskih okvira. Radni jezik konferencije jest engleski.

Zainteresiranim medijima guverner će dati izjavu u nedjelju 19. srpnja u 11.30 u dubrovačkom hotelu Palace (Masarykov put 20), u kojemu se konferencija i odvija.

Dvadeset šesta Dubrovačka konferencija imat će sveukupno pedesetak sudionika, odvijat će se prema preporukama epidemiologa i uz pridržavanje svih propisanih mjera, s mogućnosti serološkog testiranja prije početka konferencijskog programa kao i nakon njegova završetka.

Program konferencije

Lista sudionika

Detaljnije informacije o konferenciji

Za sve dodatne upite u vezi s konferencijom i za najavu dolaska na izjavu za medije guvernera HNB-a molimo da se obratite na press@hnb.hr.