Dug opće države u ožujku 2023. smanjen na 69,5% BDP-a

Objavljeno: 30.6.2023.

Udio stanja duga opće države u BDP-u na kraju ožujka 2023. godine iznosio je 69,5%  što je smanjenje za 6,4 postotnih bodova u odnosu na ožujak prethodne godine, ali i rast od 0,7 postotnih bodova u odnosu na kraj prethodnog tromjesečja. Tako je trend pada udjela duga opće države u BDP-u započet u drugom tromjesečju 2021. zaustavljen u prvom tromjesečju 2023. godine. S obzirom na strukturu duga, 69,8% duga opće države odnosilo se na unutarnji dug, dok se preostalih 30,2% odnosilo na inozemni dug, navodi se u novom Statističkom priopćenju HNB-a o dugu opće države.

Ukupan konsolidirani dug svih podsektora opće države na kraju ožujka 2023. iznosio je 48,1 milijardu eura pa je u odnosu na kraj ožujka 2022. ostvaren rast od 2,7 milijardi eura (ili 5,9%).