Dug opće države na kraju ožujka 2022. smanjen na 77,3% BDP-a

Objavljeno: 30.6.2022.

Ukupni dug opće države na kraju ožujka 2022. iznosio je 77,3% BDP-a što je pad od 2,5 postotnih bodova u odnosu na kraj 2021. čime je nastavljen trend pada udjela duga opće države u BDP-u započet u drugom tromjesečju 2021. navodi se u novom Statističkom priopćenju o dugu opće države.

Ovaj pad udjela duga u BDP-u u prvom tromjesečju 2022. godine kumulativno je rezultirao padom od 12,8 postotnih bodova u periodu od ožujka 2021. godine.

Ukupno stanje konsolidiranog duga svih podsektora opće države na kraju ožujka 2022. iznosilo je 342,5 milijardi kuna pa je u odnosu na kraj prosinca 2021. ostvaren pad od 1,1 milijardu kuna (ili 0,3%), a u odnosu na kraj istog mjeseca prethodne godine taj je dug veći za 1,6 milijardi kuna (ili 0,5%).