Dug opće države na kraju lipnja 2022. smanjen na 73,1% BDP-a

Objavljeno: 27.10.2022.

Udio stanja duga opće države u BDP-u na kraju lipnja 2022. iznosio je 73,1%  što je pad od 2,9 postotna boda u odnosu na kraj ožujka 2022. odnosno smanjenje od 11,8 postotnih bodova u posljednjih godinu dana čime je nastavljen trend pada udjela duga opće države u BDP-u započet u drugom tromjesečju 2021. navodi se u novom Statističkom priopćenju o dugu opće države za lipanj.

Ukupno stanje konsolidiranog duga svih podsektora opće države na kraju lipnja 2022. iznosilo je 343,7 milijardi kuna pa je u odnosu na kraj ožujka 2022. ostvaren rast od 1,0 milijardu kuna (ili 0,3%).