Savjet HNB-a: državnom proračunu 483 milijuna kuna

Objavljeno: 11.5.2016.

Savjet Hrvatske narodne banke na današnjoj je sjednici razmotrio najnovija gospodarska i novčana kretanja te donio nekoliko odluka iz svoje nadležnosti. 

Na početku 2016. godine nastavio se rast gospodarske aktivnosti, nakon njezina privremenog pada na kraju prethodne godine. Tome u prilog govore mjesečni pokazatelji: snažan rast industrijske proizvodnje, građevinarstva i trgovine na malo kao i nastavak povoljnih kretanja na tržištu rada. Godišnji pad potrošačkih cijena u ožujku se ubrzao zbog kretanja cijena energije, dok se pad stope temeljne inflacije usporio. Unatoč izrazito ekspanzivnom karakteru monetarne politike, tečaj kune prema euru na kraju travnja blago je ojačao u odnosu na kraj 2015. godine. Tijekom prvog tromjesečja 2016. plasmani banaka umjereno su se povećali, što je najvećim dijelom bilo rezultat prirasta kreditiranja poduzeća, dok su plasmani stanovništvu, isključujući utjecaj djelomičnog otpisa kredita u švicarskim francima povezanog s postupkom konverzije, stagnirali. Gotovinski fiskalni podaci pokazuju kako su se nakon snažne konsolidacije u 2015. i na početku tekuće godine nastavila povoljna fiskalna kretanja.  

Na ovoj sjednici Savjet HNB-a prihvatio je Polugodišnju informaciju o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike u drugom polugodištu 2015. godine, kao i izvješća o ukupnom prošlogodišnjem financijskom poslovanju HNB-a, o kojima je mišljenje dao neovisni vanjski revizor. U 2015. godini središnja banka ostvarila je neto dobit od 2,03 milijarde kuna. Od toga će, u skladu sa zakonskim odredbama, u državni proračun biti doznačena 483 milijuna kuna, a ostatak – riječ je o nerealiziranom dijelu dobiti s osnove promjene tečaja – ulazi u opće pričuve središnje banke. 

Savjet HNB-a donio je i dvije odluke kojima se pravila rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja i Nacionalnoga klirinškog sustava usklađuju s odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava. Također, odlučeno je da kovanice kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2016." budu puštene u optjecaj 23. svibnja ove godine. 

Članovi Savjeta HNB-a suglasili su se s odlukom nadzornog odbora Prve stambene štedionice d.d. Zagreb da Antonija Matošin dobije još jedan mandat na mjestu predsjednice Uprave, kao i da dužnost članice Uprave štedionice preuzme Darija Hejna. Osim toga, Istarska kreditna banka d.d. Umag dobila je suglasnost za pružanje usluge izdavanja elektroničkog novca.