Studenti prava s modula Jean Monnet ponovno u HNB-u

Objavljeno: 4.12.2019.
Studenti prava s modula Jean Monnet ponovno u HNB-u

Hrvatsku narodnu banku i ove je godine posjetila skupina studenata Pravnog fakulteta u Zagrebu koji u sklopu modula Jean Monnet slušaju predmet Financijska tržišta i regulacija u EU-u.

Viceguverner Bojan Fras budućim je pravnicima približio pravni okvir za status i poslovanje kreditnih institucija u Europskoj uniji te ih upoznao s novim ekonomskim uvjetima i izazovima za banke poput negativnih kamatnih stopa, potrebe racionalizacije poslovanja banaka koja se očituje i u zatvaranju poslovnica, novih naknada za bankovne usluge, digitalizacije i umjetne inteligencije, pojave fintecha i nebankarskih financijskih institucija i potrebe ekološki odgovornog financiranja te je upozorio na obujam i složenost nove europske regulative.

S djelovanjem Hrvatske narodne banke, njezinim ciljevima i zadacima te načinom na koji provodi monetarnu politiku studente je upoznala Ana Periša, stručna suradnica u Direkciji za ekonomske analize. Detaljnije ih je informirala o uspješnom provođenju protucikličke monetarne politike u Hrvatskoj, kao i o djelovanju zajedničke monetarne politike Europske središnje banke nakon uvođenja eura u Hrvatskoj.

Ana Vargek Stilinović, glavna stručna suradnica u Direkciji za financijsko i supervizorsko pravo, mladim je pravnicima detaljnije objasnila što su to negativne kamate i zbog kojih je razloga politika ugovaranja negativnih kamatnih stopa postala novi trend na financijskim tržištima. Objasnila je na koji su način svjetska financijska kriza i posljedična stagnacija gospodarstva utjecale na potrebu da se primijeni nekonvencionalna politika. Pritom je dodatno pojasnila pravne aspekte uvođenja negativnih kamatnih stopa na depozite te je naglasila da u tom području postoje određena otvorena pitanja zbog različite i nedovoljno precizne zakonske regulative u svim članicama EU-a.

O propisima Europske unije te ustroju i zadacima Hrvatske narodne banke govorila je Ivana Parać Vukomanović, direktorica Direkcije za financijsko i supervizorsko pravo. Detaljnije ih je upoznala s izmjenama do kojih će doći u monetarnoj politici, izdavanju novčanica i kovanica, držanju i upravljanju međunarodnim pričuvama, promicanju nesmetanog funkcioniranja platnog sustava i bonitetnom nadzoru nakon što Hrvatska pristupi europodručju.

Regulativu na kojoj se temelji poslovanje te sanacija i supervizija kreditnih institucija, odnosno poslove i ciljeve supervizije, studentima je objasnio Krešimir Vodopivec, viši stručni suradnik u Direkciji za financijsko i supervizorsko pravo. Saznali su više i o promjenama koje stupaju na snagu s ulaskom Hrvatske u postupak bliske suradnje glede supervizije nad kreditnim institucijama i njihove sanacije te o skorašnjem uvođenju europskog sustava osiguranja depozita u europodručju.

Program Jean Monnet dio je programa Erasmus+. Projektima u sklopu tog projekta podupiru se inovacije, razmjena znanja i komunikacija o europskim pitanjima. Studenti Pravnog fakulteta u Hrvatsku narodnu banku došli su s profesoricom Ivanom Bajakić, voditeljicom modula Jean Monnet na Pravnom fakultetu.

Galeriju fotografija možete pronaći ovdje.