Dogovorena podjela monetarnog zlata Narodne banke Jugoslavije bivše SFRJ

Objavljeno: 1.6.2004.

Na sastanku održanom u Hrvatskoj narodnoj banci 1. lipnja 2004. godine Odbor za raspodjelu financijske imovine i obveza bivše SFRJ iz Aneksa C Ugovora o pitanjima sukcesije postigao je dogovor o raspodjeli monetarnog zlata Narodne banke Jugoslavije bivše SFRJ pohranjenog kod Credit Suisse, Zuerich i Bank of France, Paris te raspodjeli zlata NBJ bivše SFRJ prethodno u posjedu Komisije za zlato Francuske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država. Slijedom tog dogovora, 8,5 tona zlata, čija je vrijednost - prema cijeni unce zlata s kraja svibnja - oko 107 milijuna USD bit će među državama sljednicama podijeljeno prema ključu utvrđenom u Ugovoru o pitanjima sukcesije, prema kojem Republici Hrvatskoj pripada 23 posto, Bosni i Hercegovini 15,50 posto, Republici Makedoniji 7,50 posto, Republici Sloveniji 16 posto, a Srbiji i Crnoj Gori 38 posto financijske imovine i obveza bivše SFRJ. S obzirom da je Republika Hrvatska ratificirala Ugovor o pitanjima sukcesije, a Ugovor ovih dana stupa na snagu, nema više formalno-pravnih prepreka da se financijska imovina i obveze bivše SFRJ raspodijele među državama sljednicama.

Odbor je razmatrao i raspodjelu sredstava deponiranih na deviznim računima NBJ bivše SFRJ kod komercijalnih banaka, no o tom pitanju nije postignut dogovor. Razlog tome su pitanja vezana za tužbe protiv nekih komercijalnih banaka koja je istaknula ovlaštena predstavnica Srbije i Crne Gore u Odboru. Očekuje se da bi dogovor o raspodjeli tog dijela deviznih rezervi NBJ bivše SFRJ mogao biti postignut na sljedećem sastanku Odbora koji bi se u lipnju trebao održati u Skopju.

U okviru rasprave o deviznim depozitima NBJ bivše SFRJ kod mješovitih banaka istaknuto je kako Odbor nije dobio potpunu dokumentaciju o stanju i promjenama na navedenim računima, odnosno nije mogao ući u trag iznosu od 589 milijuna USD nestalom s tih računa. Pokušaj Odbora da se formira ekspertna radna skupina za to pitanje ponovno nije uspio zbog neslaganja predstavnika Srbije i Crne Gore s tim prijedlogom. Istaknuta su tri moguća rješenja za takvu situaciju: da Stalni zajednički odbor viših predstavnika država sljednica preporuči formiranje ekspertne radne skupine, izmjenu Ugovora o pitanjima sukcesije na način da se u njega unese preostali iznos od 56 milijuna USD ili eventualno pokretanje tužbe protiv Narodne banke Srbije. Imajući u vidu navedeno, Odbor je donio zaključak da se neriješeno pitanje stanja i promjena na računima NBJ bivše SFRJ kod mješovitih banaka uputi na rješavanje Stalnom zajedničkom odboru. Stalni zajednički odbor trebao bi zauzeti stav u vezi s tim pitanjem i Odboru za raspodjelu financijske imovine i obveza dati smjernice za daljnji rad.