Dobit banaka u prvom tromjesečju iznosila je 1,1 milijardu kuna

Objavljeno: 31.5.2021.

U prvom tromjesečju 2021. godine ukupna imovina kreditnih institucija povećala se u odnosu na kraj 2020. za 8,2 milijarde kuna (1,8 posto) i iznosila je 470,7 milijarde kuna. Najveći porast u imovini odnosio se na depozite kod Hrvatske narodne banke i na dane kredite.

Povećanje ukupnih kredita i predujmova za dva posto i smanjenje neprihodujućih kredita (NPL) za 0,9 posto rezultiralo je daljnjim smanjenjem udjela NPL-ova u ukupnim kreditima, s 5,4 posto na kraju 2020. na 5,3 posto na kraju prvog tromjesečja 2021. NPL-ovi su porasli u portfelju kredita kućanstvima, u kojem se njihov udio povećao sa 7,1 posto na 7,2 posto. Suprotno kretanje zabilježeno je u portfelju kredita nefinancijskim društvima, u kojem su se smanjili NPL-ovi i njihov udio u kreditima tom sektoru, s 12,5 posto na 12,1posto.

Poslovanje kreditnih institucija u prvom tromjesečju 2021. rezultiralo je s dobiti u iznosu od 1,1 milijardi kuna, što je gotovo jednako dobiti ostvarenoj u istom tromjesečju 2020. Pokazatelji profitabilnosti porasli su u odnosu na njihovu vrijednost s kraja 2020. Prinos na imovinu (ROA) povećao se s 0,6 posto na 0,9 posto, a prinos na kapital (ROE) povećao se s 4,4 posto na 6,8 posto.

Ključni pokazatelji kapitaliziranosti bankovnoga sustava dodatno su osnaženi u prošloj godini zadržavanjem dobiti i ciljanim regulatornim prilagodbama vezanima uz pandemiju. U prvom tromjesečju 2021. zadržali su se na vrlo visokim razinama, a stopa ukupnoga kapitala bankovnog sustava iznosila je 25,1 posto. Sve kreditne institucije imale su stopu ukupnoga kapitala veću od minimuma od osam posto.

Na visokoj razini nadalje je i likvidnost sustava kreditnih institucija mjerena koeficijentom likvidnosne pokrivenosti (LCR). Na kraju ožujka 2021. godine sve su kreditne institucije zadovoljavale propisane minimalne likvidnosne zahtjeve, a LCR je iznosio 187,3 posto.

Komentar kretanja u bankovnom sustavu za prvo tromjesečje 2021.