Prijevod priopćenja o ulasku Hrvatske u ERM II

Objavljeno: 10.7.2020.

Objavljeno na stranicama Europske središnje banke 10. srpnja 2020.
(https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200710_1~88c0f764e7.en.html)

Na zahtjev hrvatskih tijela vlasti ministri financija država članica europodručja, predsjednica Europske središnje banke te ministri financija i guverneri središnje banke Danske i Hrvatske sporazumno su odlučili hrvatsku kunu uključiti u europski tečajni mehanizam (ERM II). U postupku odlučivanja sudjelovala je i Europska komisija, a provedena su i savjetovanja s Gospodarskim i financijskim odborom.

Središnji paritet hrvatske kune utvrđen je na razini 1 euro = 7,53450 kuna.

Poštovat će se standardni raspon fluktuacije od plus ili minus 15 posto u odnosu na središnji paritet hrvatske kune.

Sporazum o sudjelovanju hrvatske kune u tečajnom mehanizmu ERM II zasniva se, među ostalim, na obvezi Hrvatske o istodobnom ulasku u bankovnu uniju i tečajni mehanizam ERM II kao i na cjelovitoj provedbi skupine mjera od visoke važnosti za nesmetano sudjelovanje u tečajnom mehanizmu ERM II, a koje su hrvatska tijela vlasti opisala u svojem pismu namjere od 4. srpnja 2019. Te se mjere odnose na sljedećih šest područja: nadzor banaka, makroprudencijalni okvir, okvir za borbu protiv pranja novca, prikupljanje, izrada i diseminacija statističkih podataka, upravljanje u javnom sektoru i smanjenje financijskoga i administrativnog opterećenja za gospodarstvo. Stranke tečajnog mehanizma ERM II pozdravljaju pozitivnu ocjenu Europske središnje banke i Europske komisije o provedbi preuzetih obveza. Europska središnja banka danas je najavila i uspostavu bliske suradnje s Hrvatskom narodnom bankom.[1]

Sporazum o sudjelovanju hrvatske kune u tečajnom mehanizmu ERM II dodatno je popraćen čvrsto preuzetom obvezom hrvatskih tijela vlasti o provedbi razboritih ekonomskih politika u cilju očuvanja gospodarske i financijske stabilnosti i postizanja visokog stupnja održive ekonomske konvergencije. Hrvatska tijela vlasti obvezala su se provesti posebne mjere za sprječavanje pranja novca, poslovno okruženje, poduzeća u državnom vlasništvu i jačanje stečajnog okvira.

Hrvatska tijela vlasti, zajedno s nadležnim tijelima Europske unije, pomno će pratiti razvoj makroekonomske politike i provedbu navedenih mjera u odgovarajućim okvirima.

ESB i Hrvatska narodna banka objavit će obvezne intervencijske tečajeve u ERM II u vrijeme otvaranja deviznih tržišta 13. srpnja.


[1] ESB uspostavlja blisku suradnju s hrvatskom središnjom bankom