Cijene i tečaj stabilni i u 2003.

Objavljeno: 18.12.2002.

Savjet Hrvatske narodne banke u srijedu je, pod predsjedanjem guvernera dr. Željka Rohatinskog, usvojio projekciju monetarne politike i financijski plan središnje banke za 2003. godinu i suglasio se s prijedlozima za nova imenovanja u uprave triju banaka.

Unatoč visokom rastu osnovnih monetarnih pokazatelja i bankovnih plasmana, kao i dinamičnoj gospodarskoj aktivnosti o kojoj svjedoči rast bruto domaćeg proizvoda za oko 4 posto, središnja banka uspjela je u ovoj godini u potpunosti polučiti svoj temeljni cilj: stabilnost cijena, praćenu stabilnošću tečaja. Tome su nedvojbeno doprinijele i njene intervencije na deviznom tržištu kojima su neutralizirani aprecijacijski pritisci. U tim intervencijama je otkupljeno oko 700 milijuna eura, te su bruto međunarodne pričuve nedavno po prvi put premašile 6 milijardi dolara.

Makroekonomska stabilnost očekuje se i u sljedećoj godini, za koju je predviđeno povećanje bruto domaćeg proizvoda za 4,2 posto, uz stagnaciju uvoza i blagi porast izvoza. Ukoliko se deficit državnog proračuna zadrži u okviru predviđenih 5 posto BDP-a, što bi u većoj mjeri trebalo biti financirano s domaćeg tržišta, te ako ne bude nekih jačih eksternih udara, Hrvatska narodna banka ne očekuje ni inflacijske ni deprecijacijske pritiske koje ne bi mogla držati pod kontrolom pomoću sadašnjeg instrumentarija monetarne politike. U takvim okolnostima, samo u slučaju daljnjeg rasta bankovnih plasmana koji bi bio zasnovan na inozaduživanju a ne na domaćoj štednji, središnja banka morala bi posegnuti za dodatnim mjerama, u cilju daljnjeg održavanja stabilnosti cijena i tečaja.

Savjet HNB-a dao je suglasnost na prijedloge nadzornih odbora banaka za sljedeća imenovanja: Antun Belušić bit će član uprave Istarske kreditne banke d.d. Umag, Nenad Jeđud predsjednik i Siniša Radaković član uprave Međimurske banke d.d. Čakovec, dok u Zagrebačkoj banci Franjo Luković dobiva još jedan mandaat predsjednika uprave u kojoj će članovi biti Alessandro Decio, Milivoj Goldštajn, Zvonimir Jurjević, Nikola Kalinić, Damir Odak, Tomica Pustišek i Sanja Rendulić.